Warto pilnować dokumentów

1 stycznia 1999 wdrożono w naszym kraju reformę systemu emerytalnego. Dla osób urodzonych przed 31 grudnia 1948 zachowano stare zasady wyliczania emerytury, pozostałych objęto reformą, z tym że:

- urodzeni pomiędzy 1 stycznia 1949 a 31 grudnia 1968 mogli przystąpić do funduszu emerytalnego (OFE), decydując się tym samym na podział składki emerytalnej pomiędzy ZUS i OFE lub też pozostać w ZUS, co oznaczało, że ich cała składka będzie rejestrowana na koncie w ZUS;

- urodzeni od 1 stycznia 1969 obowiązkowo stali się członkami OFE a ich składka emerytalna jest dzielona pomiędzy ZUS i OFE. Osoby urodzone przed 1968 i pracujące w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (np. górnicy, nauczyciele, kolejarze), które nie przystąpiły do OFE, mogą uzyskać emeryturę na starych zasadach, jeśli do końca 2007 spełnią warunki obowiązujące w starym systemie.

W nowym systemie emerytura będzie wyliczana w zupełnie inny niż dotychczas sposób. Jej wysokość zależy od wielkości składek wpłaconych przez ubezpieczonego w ciągu całego okresu jego pracy zawodowej, a nie - jak jest dotychczas - tylko w wybranych, najkorzystniejszych latach. W porównaniu ze starymi przepisami, stosowanymi wobec osób urodzonych do 1948, związek miedzy kwotą składki a wysokością emerytury będzie dużo silniejszy.

Składki emerytalne są zapisywane na naszych indywidualnych kontach w ZUS. Trzeba pamiętać, że konto w ZUS nie jest klasycznym kontem, takim jak w banku, więc nie można z niego wypłacić pieniędzy. Jest to wyłącznie rejestr zapisanych składek. Osobom, które są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) część składki emerytalnej przekazuje się na rachunek w OFE.W interesie nas wszystkich, objętych nowym systemem, leży sprawdzanie stanu swoich kont i to na bieżąco - a więc jak tylko otrzymamy informację - zarówno w ZUS jak i w OFE. Przepisy zobowiązują ZUS i OFE do informowania nas corocznie o kwotach składek zapisanych na koncie, zaś naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy nie ma pomyłek. Warto pamiętać, że kontroli wpływu składek na konta w ZUS i OFE nikt za nas nie dokona. Jeśli wszystkie składki trafią na konto, nasza emerytura będzie dokładnie taka, jaką sobie wypracujemy. Jeśli jednak jakaś składka nie zostanie zarejestrowana, a zainteresowany nie zgłosi reklamacji w ZUS to - przynajmniej częściowo z własnej winy - otrzyma emeryturę niższą od tej, która mu się należy. Sprawą niesłychanie istotną w nowym systemie emerytalnym jest przechowywanie dokumentacji składkowej. Dokumenty potwierdzające wysokość naszych składek w ZUS i OFE archiwizujemy do momentu, gdy wszystkie te składki będą zarejestrowane na kontach.


Krzysztof Pater


Współtwórca reformy systemu emerytalnego, wiceminister w resorcie pracy i polityki społecznej w latach 2001-2004, następnie minister polityki społecznej, obecnie kandydat w wyborach do Senatu RP.
4789