100 dni w ratuszu

Od jakiegoś czasu staram się wszystko robić wcześniej niż później - wyznała Hanna Gronkiewicz-Waltz na konferencji, której termin (1 marca) nieco wyprzedził 100 dni jej prezydentury w Warszawie. Konferencja odbyła się na pl. Konstytucji 4, w lokalu znanym kiedyś jako siedziba "Orbisu" i Funduszu Wczasów Pracowniczych; teraz ma się stać salonem warszawskim - miejscem debat, prezentacji sztuki, książki.

Jako osiągnięcia w czasie rządzenia stolicą Pani Prezydent wymieniła: wprowadzenie wspólnego biletu na komunikację miejską i kolej w granicach Warszawy, uruchomienie nocnych kursów metra w weekendy, wydłużenie trasy SKM, zakup 150 nowych autobusów i przetarg na następnych 50. Poprawie bezpieczeństwa służy rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego (153 kamery), patrole w komunikacji miejskiej i opieka nad studniówkami. W tej dziedzinie Pani Prezydent przyznała, że sukces dzieli ze swymi poprzednikami na tym stanowisku.

Listę dokonań w dziedzinie inwestycji otworzył Most Północny: ratusz ogłosił nowy przetarg, a szybszą realizację inwestycji umożliwić ma duże zaawansowanie wykupu gruntów. Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecała, że do końca roku zakończony zostanie remont Krakowskiego Przedmieścia. Powierzchnia gruntów stolicy, objętych planami zagospodarowania przestrzennego wzrosła z 16 do 20%; pomoc społeczna otrzymała większe dotacje, m.in. na Uniwersytety Trzeciego Wieku. Wzrosły pensje nauczycieli i personelu teatrów. W szpitalach zaczęły się remonty. Liczba uczniów w klasach licealnych zmniejszy się z 32 do 30.

Pani Prezydent przyznała, że nie udało się przyspieszyć realizacji takich spraw, jak oddawanie gruntów, zabranych warszawiakom przez dekret Bieruta, czy decentralizacja władzy w mieście. Nie udał się przetarg na Most Północny, trzeba było ogłosić nowy. Podobny problem jest z oczyszczalnią "Czajka".

Realizacja obietnic przedwyborczych, wymagających więcej czasu niż 100 dni, zależeć będzie od decyzji, jakie w najbliższych dniach podejmie Trybunał Konstytucyjny i sądy.


K.

3928