1% odmieni psi los

Od niedawna mamy możliwość przekazania 1% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Niestety, w Polsce korzysta z tej formy pomocy innym zaledwie milion z 23 mln podatników, mimo że akcja jest szeroko reklamowana w mediach i mnóstwo fundacji zyskało miano organizacji pożytku publicznego. Okazuje się, że bez znaczenia jest również fakt, że nieodpisane "jednoprocentowe" pieniądze przechodzą na Skarb Państwa, a więc nie zasilają naszej kieszeni. Dlaczego tak się dzieje?

Otóż 1/6 ankietowanych w tej sprawie podatników nie wiedziała, jak przekazać 1%. A drugie tyle badanych uznało, że jest to zbyt skomplikowane. Oto krótki kurs. Trzeba zacząć od wypełnienia PIT-u i obliczenia 1% podatku. Sumę (ale nie więcej niż obliczony 1%) wpisujemy w rubrykę "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (poz. 181 w PIT-36 lub 111 w PIT-37). Ale uwaga! Nie oddajemy jeszcze zeznania do urzędu! Najpierw należy wpłacić 1% swojego podatku na rachunek bankowy fundacji, którą chcemy wesprzeć. W grę wchodzą jedynie zarejestrowane organizacje pożytku publicznego. Pieniądze wpłacamy bezpośrednio do banku lub na poczcie. Nie jest jeszcze za późno! Mamy czas do dnia złożenia PIT-u, czyli nawet do 30.04.07 r. Składając PIT należy mieć przy sobie dowód wpłaty i przechowywać go przez 5 lat.

Jedną z organizacji pożytku publicznego jest Fundacja Azylu pod Psim Aniołem. Fundacja opiekuje się schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Falenicy. Roczny koszt utrzymania azylu wynosi ok. 230 tysięcy zł, do tego dochodzą koszty leczenia zwierząt - ponad 300 tys. zł. To ogromna suma, zwłaszcza że fundacja utrzymuje się jedynie z dotacji, datków od sponsorów, ludzi dobrej woli oraz, od niedawna, oczywiście z jednego procenta.

W azylu bezdomne zwierzęta znajdują dach nad głową, jedzenie, opiekę lekarską i - wcale nierzadko - po raz pierwszy miłość człowieka. Psy i koty zagłodzone, bite, poranione, przerażone przygarnia dobra dusza, pani Agnieszka Brzezińska i pomagający jej wolontariusze. W Falenicy przebywa obecnie prawie 100 psów i 80 kotów. One wszystkie liczą na Państwa pomoc. Wasz 1% może odmienić ich pieskie życie. Popatrzymy na domowego ulubieńca: naszego wesołego psa, kota spokojnie śpiącego na fotelu. Syte, zadbane, kochane zwierzęta. Pomyślmy o tych, które nie miały takiego szczęścia. Nas i tak nie wzbogaci ten 1%, ale dołożony do innych pieniędzy przekazanych przez dobrych ludzi może dać i 100% poprawy losu biednego zwierzaka.


Ludmiła Milc


Fundacja Azylu pod Psim Aniołem,
Warszawa, ul. Garncarska 37A
03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
www.psianiol.org.pl
4497