Zbadajmy Białołękę i zróbmy muzeum!

W dniach 12-13 maja odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Społeczną w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, których część była poświęcona diagnozie środowiska lokalnego w naszej dzielnicy. Studia są częścią projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju - tu jest praca", finansowanego z europejskiego programu EQUAL

W zajęciach uczestniczyli słuchacze studium pochodzący z 15 województw oraz przedstawiciele mieszkańców. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach poświęconych diagnozie potrzeb wspólnot lokalnych.

W ramach zajęć zostałem poproszony o dokonanie prezentacji Białołęki - podstawowych danych o dzielnicy, jej specyfiki oraz różnych ciekawostek, które mogą być istotne w zaplanowanych na kolejne zajęcia badaniach. Słuchacze z Wałbrzycha, Pionek, Łomży i innych miejsc w Polsce byli żywo zainteresowani naszą dzielnicą, dlatego prezentacja została wzbogacona dodatkowymi pytaniami uczestników i ciekawymi pomysłami.

Jednym z pomysłów, który zrodził się podczas zajęć, jest inicjatywa stworzenia muzeum Białołęki. Muzeum miałoby być odpowiedzią na zdiagnozowane słabe poczucie tożsamości lokalnej, przywiązania do dzielnicy, zakorzenienia w Białołęce. Słabe przywiązanie do Białołęki skutkuje tym, że naszą dzielnicę traktuje się jako sypialnię, a nie miejsce, w którym chciałoby się żyć, spędzać wolny czas, angażować się na rzecz swojej ulicy czy osiedla. Muzeum miałoby być miejscem – instytucją, która łączyłoby bogatą historię Białołęki, korzenie, tradycję z nowoczesnością obecnych dokonań naszej dzielnicy. Muzeum mogłoby także być miejscem promującym Białołękę, która łączy w sobie bogactwo natury i nowoczesność rozwoju. To tylko jeden z pomysłów jaki się zrodził podczas zajęć w ratuszu. Mam nadzieję, że zainspiruje on mieszkańców i władze lokalne. Zachęcam do debaty na ten temat na łamach Nowej Gazety Praskiej. Wracając do studium odbywającego się w Białołęce, chciałbym zaprosić mieszkańców do aktywnego włączenia się w to, co jeszcze zostało zaplanowane. W dniach 2-3 czerwca będą prowadzone badania terenowe w naszej dzielnicy. Słuchacze studium razem z mieszkańcami Białołęki stworzą zespoły, które przeprowadzą badania wśród wybranych środowisk. Bardzo ważne jest, aby do badań włączyli się liderzy i wolontariusze białołeckich organizacji pozarządowych, pracownicy socjalni z OPS oraz zwykli mieszkańcy. Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia tych badań jest udział białołęczan. Zachęcam do włączenia się w ten projekt. Dzięki prof. Ewie Leś z Uniwersytetu Warszawskiego mamy okazję uczestniczyć w fascynującej przygodzie badawczej, która nie wiemy, jakimi wnioskami się zakończy. Ale wiemy na pewno, że pożytek tych badań dla Białołęki może być ogromny.

Ostatnia sesja studium zaplanowana jest na 30 czerwca - 1 lipca i poświęcona będzie opracowaniu wyników badań, przygotowaniu prezentacji wyników, wyłonieniu pomysłów do realizacji, które zrodziły się podczas badań oraz przedstawienie na konferencji mieszkańcom, radnym, gościom wniosków z badań i rekomendacji dla przyszłego rozwoju Białołęki.

W imieniu organizatorów studiów zapraszamy na zajęcia wszystkich mieszkańców - szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Zajęcia są bezpłatne.

Osoby pragnące uczestniczyć w tej społecznie odpowiedzialnej przygodzie prosimy o kontakt telefoniczny z Piotrem Oraczem, przewodniczącym komisji polityki społecznej i ochrony zdrowia tel. 0602 556 940 - lub mailowy na adres: poracz@poczta.fm Osobom, które zadeklarują chęć uczestnictwa w zajęciach przekażemy szczegółowe informacje.


Piotr Oracz
Przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia

5584