Projekt drugiej linii metra

Z pierwszej linii metra korzysta codziennie 370-400 tysięcy osób. Budowa drugiej linii ma przyciągnąć nawet 500 tysięcy podróżnych, przyczyniając się do ograniczenia korków na mostach. Dokona się także historyczny awans Pragi-Północ na pełnoprawną dzielnicę Warszawy.

Zegar roku 2012 tyka. Wiedzą o tym władze miasta i projektanci zaprezentowanego 4 października w Kinie Nova Praha projektu centralnego odcinka drugiej linii metra. Zwycięskie Konsorcjum Metroprojekt i AMC - Andrzej M. Chołdzyński, które przedstawiło Uproszczony Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny, opracuje teraz projekt szczegółowy oraz obejmie nadzorem wszelkie dalsze prace projektowe. Wybór miejsca prezentacji był nieprzypadkowy, ponieważ to od położonej nieopodal stacji Wileńska rozpocznie się cała budowa. Ma to być inwestycja na tle dotychczasowych warszawskich doświadczeń wyjątkowa, ponieważ zrezygnowano z wszelkich finansowych i funkcjonalnych kompromisów. Stacje zostaną zbudowane pod skrzyżowaniami, a nie jak uprzednio zakładano obok nich, co pozwoli na najwygodniejsze dla pasażerów usytuowanie wejść do metra. Znajdą się one w każdym rogu skrzyżowania, przy przystankach tramwajowych i autobusowych, przy traktach pieszych i atrakcjach turystycznych. Budowa stacji zmodyfikowaną metodą odkrywkową zakłada, że w pierwszej kolejności będą wykonywane stropy, aby jak najszybciej umożliwić przywrócenie ruchu na skrzyżowaniach. Dopiero pomiędzy wybudowanymi stacjami tarcze wiertnicze wydrążą tunele. To ma być najmniej czasochłonny etap prac. Do budowy ścian tuneli wybrano ponadto tańszą i wygodniejszą technologię żelbetową, zamiast żeliwnej, stosowanej w pierwszej linii metra.

Projektowany odcinek drugiej linii, liczący 6,3 km długości, będzie się składał z siedmiu stacji z położonymi centralnie torami i peronami po ich obu stronach. Najtrudniejsza do realizacji okazała się stacja Stadion. Położona tuż przy południowym basenie Portu Praskiego cała będzie zatopiona w wodzie. Stąd między innymi gigantyczny koszt inwestycji, mający przekroczyć 3 mld złotych. To trzy razy więcej, niż szacunkowy koszt stadionu narodowego, ale połowę tej sumy pokryje Unia Europejska. Powstanie tam również kilkusetmetrowy fragment odgałęzienia dla trzeciej linii, pozwalający na późniejsze jej wybudowanie bez konieczności wstrzymywania ruchu pociągów.

Stacja Powiśle zostanie usytuowana dokładnie pod tunelem Wisłostrady. Jak podkreślali projektanci, jest to jedno z najbardziej śmiałych przedsięwzięć inżynierskich. Oprócz wyjść w kierunku projektowanego Centrum Nauki Kopernik i pobliskiej Biblioteki Uniwersyteckiej, jedno będzie wiodło wprost pod pomnik Syrenki i na bulwary nad Wisłą. Skarpa Nadwiślańska stanowi przeszkodę, z powodu której stacja Nowy Świat osiągnie rekordową na drugiej linii głębokość. Ponad 26 metrów różnicy poziomów pozwoli swobodnie pokonać bardzo długie ruchome schody. Na stacji Świętokrzyska druga linia skrzyżuje się pod spodem z pierwszą. Nie zapomniano też o łączniku obu linii. Natomiast tę przy rondzie Daszyńskiego wyróżni wyjątkowo duża ilość wejść do metra - aż 16.

Ale na tym nie koniec. Przestrzenie stacji mają być syntezą sztuki i inżynierii. Dzięki współpracy z malarzem i grafikiem Wojciechem Fangorem, już na wstępnym etapie projektowym założono spójną estetykę całej linii, a ponadto przewidziano miejsca do prezentowania sztuki i działań artystycznych. Burmistrz Pragi-Północ Jolanta Koczorowska uznała to za znakomite nawiązanie do artystycznego charakteru Pragi i podkreśliła ogromne znaczenie metra dla społecznej rewitalizacji dzielnicy. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zapewniła, że centralny odcinek drugiej linii metra zostanie oddany do użytku na przełomie 2011 i 2012 roku. Oby te prognozy nie okazały się jednak nazbyt optymistyczne.

Kr.
5633