Nowoczesny Eurojarmark

9 października, wiceprezydent Warszawy Andrzej Jakubiak i przedstawiciele kupców podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia targowiska przy ulicy Marywilskiej. Zainteresowani zadeklarowali wolę współpracy oraz zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań, mających na celu zawarcie umowy dzierżawy terenów położonych przy ulicy Marywilskiej w Warszawie i zorganizowania targowiska o nazwie "EUROJARMARK".

W liście ustalono, że strony podejmą dalsze działania zmierzające do określania szczegółów projektu umowy dzierżawy terenu. Ponadto podjęto zobowiązanie, że warunkiem sporządzenia umowy dzierżawy jest przedstawienie przez firmę Kupiec Warszawski sp. z o.o., reprezentującej interesy kupców, zaakceptowanej przez m.st. Warszawę niezbędnej dokumentacji związanej z organizacją targowiska.

Jeszcze przed podpisaniem listu kupcy zaprezentowali koncepcję zagospodarowania terenu byłego Faelbetu. Na bazie obecnie straszących szkieletów estakad suwnic mają być budowane ciągi handlowe. Stare hale mają zamienić się w magazyny dla handlujących. Obiektom handlowym będą towarzyszyć skwery do odpoczynku dla kupujących. Kupcy planują również zagospodarowanie terenu nad kanałem biegnącym w okolicach przyszłego targowiska, mają tam powstać kawiarnie i klub jachtowy.


 
3110