Najważniejsze wybory na Targówku*

17 listopada mieszkańcy Targówka Fabrycznego wybrali Radę Osiedla na V kadencję, w następującym składzie: Mariusz Bielecki, Elżbieta Ciechomska, Ryszard Dziwisiński, Waldemar Grygiencze, Michał Jakubiak, Andrzej Komorowski, Hanna Nerć, Lucyna Rymer, Agnieszka Sikora, Elżbieta Smolarz, Robert Sobiecki, Agnieszka Szczepańska, Ewa Wiechno, Irmina Wieczorek, Iwona Więckowska.

Rada Osiedla kontynuować będzie wiele prac, o których w sprawozdaniu z IV kadencji mówiła przewodnicząca Hanna Nerć. W minionych 2 latach rada odbyła 29 posiedzeń, prezydium - 17 posiedzeń. W soboty w godz. 10 - 11 pełniono dyżury, podczas których mieszkańcy zgłaszali różne sprawy i problemy. Rada Osiedla wysłała 71 pism, otrzymała 76. Współpracowała m.in. z radą i zarządem Targówka, Radą m.st. Warszawy, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Oczyszczania Miasta, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Miejską, firmami: Procter&Gamble, Gebo-Technika, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych oraz z organizacjami wspomagającymi byłych właścicieli, starających się o zwrot gruntów, odebranych tzw. dekretem Bieruta.

Rada Osiedla IV kadencji zorganizowała m.in. festyny rodzinne, akcje charytatywne "Gwiazdka" 2005 i 2006, dyskotekę i zajęcia sportowe dla młodzieży; uczestniczyła w lokalnych uroczystościach; włączyła się do akcji odnowienia pomieszczeń szkolnych w SP nr 58; wykonała inwentaryzację wyrobów azbestowych; podjęła starania o przeznaczenie z budżetu m.st. Warszawy pieniędzy na remont miejscowej plebanii; podejmowała interwencje w bardzo wielu sprawach, m.in. domów komunalnych, wybudowania wodociągu, likwidacji wysypisk śmieci, właściwego doręczania listów, oczyszczenia Kanału Bródnowskiego, przejazdu kolejowego na ul. Bukowieckiej, utwardzenia ul. Klukowskiej, położenia asfaltu na ul. Przecławskiej. Wydała 15 numerów Informatora "Sąsiad".

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym mieszkańcy zgłosili wiele lokalnych problemów, które utrudniają im życie, a dotyczą m.in.: wodociągu, gazu, stanu dróg, potrzeby usunięcia chaszczy, ocieplenia budynków, komunikacji miejskiej na osiedlu. Nowa Rada Osiedla będzie podejmować działania w tych sprawach m.in. poprzez Radę Dzielnicy Targówek. Szkoda, że na to spotkanie z mieszkańcami nie przybyli zaproszeni radni z Targówka Przemysłowego: Urszula Suzdalcew i Jerzy Raczyński. (choć mieszka bardzo blisko na Siarczanej 6A).

Bardziej poważnie potraktowali zaproszenie: ks. proboszcz Tomasz Gill, który został wybrany na przewodniczącego zebrania wyborczego i Zbigniew Poczesny, przewodniczący Rady Dzielnicy, który otworzył zebranie i udzielał informacji. Do założenia Koła Emerytów i Rencistów zachęcali: radna z Zacisza, przewodnicząca Koła EiR Anna Kuczyńska i Remigiusz Sikora, prezes Oddziału Rejonowego PZERiI. Zainteresowanie zgłosiło kilkanaście osób. Miłym akcentem zebrania było wręczenie wyróżnień w organizowanym przez Radę Osiedla konkursie "Kwietnik 2007". Książkę Marii Popielarskiej "Pokochać ogród" otrzymali: Barbara i Jerzy Danielak, Wanda Jóźwiak, Bożena Pazurek, Ewa Wójcik (ul. Jeleniogórska), Ewa Ferenstejn, Zofia Gądek, Teresa i Marian Rejent (ul. Zabraniecka), Helena Jakubiak, Stanisława Kostrzębska, Czesława Lewandowska (ul. Naczelnikowska), Alicja Betleja, Barbara Nowakowska (ul. Żmudzka), Katarzyna Potrzebowska, Teresa Szewczyk (ul. Księcia Ziemowita), Zdzisława Banaszek, Barbara Piórek (ul. Dziewanny), Elżbieta Cieślak (ul. Wszeborska), Krystyna Goliasz (ul. Ołycka), Zofia i Mirosław Kurowiccy (ul. Ludwicka), Jadwiga Maciejewska (ul. Swojska).


K.
*Tytuł z najnowszego nr "Sąsiada"
5431