Nasze Muzeum

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu przyszłej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi – to najważniejsze przesłanie uroczystego otwarcia, 12 marca, tymczasowej siedziby Muzeum przy ul. Targowej 45. Uczestnicy uroczystości obejrzeli miejsce, gdzie za dwa lata rozpocznie działalność Muzeum Warszawskiej Pragi - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Zarządzeniem prezydenta stolicy, Muzeum uzyskało lokalizację w zabytkowych obiektach na terenie posesji przy ul. Targowej 50/52. Są to 3 kamienice (jedna z nich to najstarszy murowany dom mieszkalny na Pradze) oraz oficyna z pozostałościami domu modlitwy. Na podwórku króluje dorodny klon.

Lokatorzy dostali propozycje mieszkań zastępczych. Za chwilę budynek będzie w całości do dyspozycji Muzeum - powiedziała burmistrz Pragi Północ Jolanta Koczorowska - Chcemy, by było to miejsce, które integruje; by mówiono "Nasze Muzeum".

Wszystkie prace remontowe i adaptacyjne wykonywane będą według wytycznych stołecznego konserwatora zabytków. Rozpisany zostanie otwarty konkurs na aranżację przestrzeni architektonicznej i ekspozycyjnej.

Przewidywany koszt adaptacji 3 budynków na muzeum oraz modlitewni to ok. 30 mln zł. Na tyłach muzeum powstanie zaplecze z salą konferencyjną, miejscem na warsztaty edukacyjne i restauracją. Zapowiedzią imprez muzycznych był, towarzyszący uroczystości 12 marca, koncert kapeli "Różyc Orchestra". Muzeum Warszawskiej Pragi kierować będzie Jolanta Wiśniewska, wspomagana przez Janusza Sujeckiego i Wiesławę Wideryńską, odpowiedzialną za sprawy promocji. Patronat merytoryczny nad placówką będzie miało Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.

Jolanta Wiśniewska ma doświadczenie z pracy w Muzeum Woli, gdzie zajmowała się historią rodzin, społeczności narodowych i wyznaniowych. Co przyciągnęło ją na Pragę? "Ważne było to, że tu przetrwała prawdziwa Warszawa: kwartały domów i ulic oraz ludzie - ciągłość zachowana bardziej niż na lewym brzegu. Wola i Praga miały wiele wspólnego jako dzielnice peryferyjne, przyciągające osoby, które chciały czegoś dokonać, robić interesy lub karierę. Bardzo ważna jest też różnorodność kulturowa, bliskie kontakty społeczności narodowych i wyznaniowych, symbolizowane sąsiedztwem synagogi, kościoła i cerkwi. To oblicze Pragi wydaje mi się atrakcyjne. Warto tu pracować. Ważnym zadaniem jest zachowanie i chronienie pamiątek. Z takich zbiorów powstanie bank historii rodzin praskich - dla następnych pokoleń. Praga się zmienia. Warto zachować elementy jej klimatu."

Mieszkańców Pragi, a także osoby, które wcześniej związane były z tą częścią miasta, organizatorzy Muzeum Warszawskiej Pragi zachęcają do przekazywania pamiątek (fotografii, dokumentów, przedmiotów) związanych z Pragą. Jeśli właścicielowi trudno rozstać się z pamiątką, zostanie ona skopiowana. Pracownicy Muzeum oczekują na dary w każdy czwartek w godz. 15 – 18 w siedzibie przy ul. Targowej 45.

W kwietniu rozpocznie się akcja zbierania wspomnień, z których powstanie Archiwum Historii Mówionej. Wysłannik Muzeum wysłucha chętnych we wskazanym przez nich miejscu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 022 741-31-97 do godz. 15.

k.
5018