Jubileusz ZOO

Warszawski Ogród Zoologiczny ma już 80 lat. Miejski Ogród Zoologiczny nieoficjalnie został otwarty 11 marca 1928 roku na terenach Parku Praskiego, wtedy zwanego Parkiem Aleksandryjskim. Wśród wielu cennych okazów miał m.in.: 3 lwy, tygrysa, lamparty, słonicę Kasię i wiele gatunków ptaków; w rok później już 259 ssaków i 596 ptaków. Większość zwierząt pochodziła z cyrków.

Pierwszym urodzonym tu przychówkiem było pekari i dwa lwy.

Do 1939 roku powstały w ZOO: małpiarnia, pawilony hipopotamiarni, słoniarni, antylopiarni, budynek z basenem dla fok oraz budynek dla żyraf, zniszczony całkowicie podczas wojny. Obecnie w ZOO żyje 5 tysięcy zwierząt, przedstawicieli 504 gatunków

Założycielem i pierwszym kierownikiem ZOO był Wenanty Burdziński; po jego śmierci w grudniu 1928 roku, w drodze konkursu stanowisko dyrektora objął dr Jan Żabiński; w latach 1951-72 Ogrodem kierował dr Jan Landowski, w latach 1973-81 Zbigniew Woliński. Od 1982 roku dyrektorem warszawskiego ZOO jest Jan Maciej Rembiszewski. W pierwszym okresie Ogród zatrudniał 12 osób, dziś ma 150 pracowników.

Od początku ZOO cieszyło się zainteresowaniem warszawiaków; w pierwszym miesiącu po otwarciu odwiedziły go 6542 osoby. Rok 2007 zamknął się liczbą sto razy większą.

O atrakcjach, które warszawskie ZOO przygotowuje dla zwiedzających w roku jubileuszowym, napiszemy w następnych numerach.

K.
3217