Specjalna - znaczy lepsza!

Zespół Szkół Specjalnych Nr 98 przy ul. Bartniczej 2 ma już ponad 60-letnią tradycję. Obecnie obejmuje szkołę podstawową i gimnazjum. Przyjmuje dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 lat wymagających kształcenia specjalnego. Stwarza możliwość nauki dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, ze sprzężeniami oraz autyzmem. Niepełnosprawności sprzężone to współwystępowanie upośledzenia umysłowego i wad fizycznych, np. niedosłuchu lub niedowidzenia.

Obecnie w szkole na Bartniczej uczy się 93 uczniów, objętych opieką psychologiczną, pedagogiczną i pielęgniarską.

Każdy z nas jest inny

Jak to jest możliwe, że dzieci z tak różnymi schorzeniami, na różnym poziomie rozwoju mogą uczyć się w jednej szkole? Otóż zasadą tej placówki jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Dla każdego kandydata do szkoły opracowywany jest tzw. IPET, czyli indywidualny program edukacji terapeutycznej. Ustala go zespół pedagogów, biorąc pod uwagę zarówno zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i obserwacje rodziców. Szkoła realizuje programy szkoły podstawowej i gimnazjum, ale dostosowane do możliwości każdego dziecka.

W związku z tym liczba uczniów w klasach jest zróżnicowana i, w zależności od stopnia niepełnosprawności waha się od 10 do 16 dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz od 6 do 8 dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Klasy autystyczne natomiast liczą od 2 do 4 uczniów, a nauczyciel w czasie lekcji ma zapewnioną pomoc drugiej osoby.

Nauczyciele mają niełatwe zadanie. Dzieci autystyczne czy dzieci z zespołem Downa żyją w swoim własnym świecie. Nauczyciele muszą tak pracować, aby trafić do tego świata. To niezwykli ludzie, którzy obok ukończonego kierunku pedagogiki specjalnej mają też przygotowanie przedmiotowe.

Dzieci uczą się polskiego, matematyki, geografii, jak w innych szkołach, ale też zyskują umiejętności, które przygotowują ich do samodzielnego, dorosłego życia. I tak, obok świetnie wyposażonej pracowni komputerowej jest pracownia przypominająca dużą kuchnię z nowoczesnym sprzętem gospodarstwa domowego. Można tu przygotować posiłek, można zrobić pranie czy zobaczyć, jak funkcjonuje kuchenka mikrofalowa.

W ramach zajęć szkolnych prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne. Sala do gimnastyki korekcyjnej zachęca do ćwiczeń z wielkimi, kolorowymi piłkami. Znaleziono też sposób, aby uatrakcyjnić ćwiczenia logopedyczne. Zajęcia te odbywają się z użyciem sprzętu komputerowego. Dzieci ćwiczą "do mikrofonu" a efekty ćwiczeń, dzięki specjalnemu programowi widoczne są na monitorze. Teraz każdy chętnie chodzi do logopedy!

Szkoła oferuje swoim podopiecznym różne formy terapii: muzykoterapię, choreoterapię, artterapię, biblioterapię i dogoterapię. Przy tej ostatniej szkoła współpracuje z Fundacją "Przyjaciel". Niedługo zostaną otwarte dwa gabinety do integracji sensorycznej i polisensorycznej "Doświadczanie świata". Zgromadzone tam będą urządzenia, które stymulują pracę mózgu. Na środku specjalnie wyciszonego gabinetu integracji polisensorycznej stanie, działająca na zasadzie światłowodów, bulgocząca kolumna, wspomagająca koordynację zmysłów oraz zdolności manipulacyjne.

Pobyt w szkole to nie tylko nauka, ale i dobra zabawa. Świetlica szkolna działa od godz. 7 do 17. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Na terenie szkoły działają liczne koła: komputerowe, językowe, plastyczne, teatralne, turystyczne i wokalno-instrumentalne.

Nieodrobiona lekcja z tolerancji

Dzięki tak różnorodnym formom nauki i działalności wychowawczej, w szkole na Bartniczej dzieci doskonalą swoje umiejętności, ale przede wszystkim dobrze się tu czują. W szkole panuje życzliwa, niemal rodzinna atmosfera. I to jest najważniejsze, ponieważ nie wszędzie dzieci specjalnej troski są mile widziane. Bardzo często rodzice próbują umieścić dzieci w szkole integracyjnej i mają z tym duże trudności. Czasem dzieci, które nie znajdą miejsca w szkole integracyjnej, trafiają do zwykłej, rejonowej. Tam zazwyczaj źle się czują. Doznają wielu krzywd i upokorzeń ze strony rówieśników. Wymagania szkolne przerastają ich możliwości. Niepowodzenia w nauce powodują niechęć nauczycieli i kolegów.

- Ciągle mamy nieodrobioną lekcję z tolerancji - mówi dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 98 przy ul. Bartniczej, Anna Zygan-Kijewicz - w naszej szkole staramy się nadrobić te zaległości.

Zdaniem pani dyrektor po pół roku uczęszczania do kierowanej przez nią placówki dziecko nabiera pewności siebie, zaczyna się uśmiechać, nawiązuje przyjaźnie. Wreszcie nie jest gorsze, jest wśród swoich.

- Jestem za integracją - mówi dyrektor Anna Zygan-Kijewicz - ale dzieci z niepełnosprawnością intelektualną powinny uczyć się na swoim poziomie i wśród podobnych do siebie rówieśników. To są dzieci bardzo wrażliwe, łatwo mogą poczuć się odrzucone, a szkoła powinna przeciwdziałać wykluczeniu.

Sukces na miarę swoich możliwości

W zapobieganiu wykluczeniu nie do przecenienia jest osiągnięcie sukcesu. Szkoła specjalna stwarza dzieciom takie możliwości. Uczniowie wiedzą, że są akceptowani, że ich wysiłek jest doceniony. Chętnie biorą udział w licznych konkursach, plastycznych, muzycznych i olimpiadach sportowych. Są to konkursy międzyszkolne, a nawet ogólnopolskie, oczywiście dla szkół specjalnych, tak jak festiwal międzyszkolny "Lajkonik" w Krakowie.

Na jesieni ubiegłego roku, w ramach programu "Zdrowy uczeń" zorganizowano konkurs plastyczny promujący zdrowy styl życia. Obecnie Zespół Szkół Specjalnych nr 98 organizuje drugą edycję konkursu plastycznego "Targówek w oczach dziecka", w tym roku pod hasłem "Targówek- bezpieczne miejsce".

Przy szkole działa też szkolne koło krajoznawczo-turystyczne PTTK. 25 kwietnia zorganizowało Rajd Traktem Królewskim. Trasa (ok. 4 km) przebiegała od Łazienek, Alejami Ujazdowskimi przez Plac Trzech Krzyży, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy. Na trasie uczniowie mieli do wykonania zadania związane z mijanymi obiektami. W czasie rajdu wszyscy uczniowie mieli możliwość zdobycia Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

Innym rodzajem aktywności są kiermasze ozdób świątecznych. Dzieci same wykonują ozdoby, a później organizują kiermasz np. pod ratuszem Białołęki. Dochód z takich kiermaszy przeznaczony jest na dofinansowanie szkolnych wycieczek. Odnoszone w konkursach sukcesy pozwalają dzieciom niepełnosprawnym uwierzyć w siebie i w swoje możliwości. Nauka w szkole specjalnej daje im szansę na normalne życie. Kontynuują potem naukę w szkołach zawodowych a następnie podejmują pracę.

10 maja oraz 7 czerwca odbędą się w Zespole Szkół Specjalnych nr 98 przy ul. Bartniczej 2 dni otwarte. W godzinach 11-14 rodzice będą mogli zapoznać się z tą wyjątkową placówką, której priorytetami są tolerancja, bezpieczeństwo i sukces dzieci na miarę ich możliwości.

Joanna Kiwilszo
8987