POzytywnie

Krowia delegacja

Krowy z Kobiałki - Kobiałeczka, Marcelina, Kobiałkówka, Magnolia, Rozalia, Mostula pozowały 24 marca br. do zdjęć na moście na Kanale Żerańskim. Krowa Rozalia - trzymając się barierki stoi na nim do dziś. Ma nadzieję, że nie spadnie wraz z nią do wody.

Niestety, to nie wiosenny happening, ale przykra rzeczywistość wynikająca z oficjalnej wypowiedzi rzecznika ZDM, że mostek na Kobiałce był budowany dla bydła. Makiety krów wykonały dzieci ze szkoły przy ul. Kobiałka.

Ponad rok temu, bo 26 marca 2009, na XL Sesji Rady Dzielnicy Białołęka, z inicjatywy Zarządu Dzielnicy, została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie naprawy uszkodzonego mostu nad Kanałem Żerańskim w ulicy Kobiałka.

Radni Białołęki wnieśli o niezwłoczne przeznaczenie środków finansowych i przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej oraz realizacji przebudowy mostu w celu umożliwienia wjazdu na most autobusów wraz z dobudową chodnika i ścieżki rowerowej.

Podjęta uchwała była odpowiedzią na starania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 oraz Stowarzyszenia Moja Białołęka, którzy wystąpili w styczniu 2009 r. do burmistrza Jacka Kaznowskiego z wnioskiem o przystąpienie do realizacji nowego mostu tak "aby był bezpieczny ruch pieszo-rowerowy i mogły jeździć autobusy dowożące dzieci do szkoły".

Most na Kanale Żerańskim umożliwia połączenie z ul. Płochocińską, a tym samym dotarcie straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i innych służb miejskich do licznych osiedli we wschodniej Białołęce oraz Zespołu Szkół Nr 43. Most umożliwia najszybszy dojazd do Warszawy mieszkańców osiedli Kobiałka, Regaty, dotarcie kilkudziesięciu dzieci z Szamocina do szkoły na ul. Kobiałka 49. Jest także przeprawą do Tarchomina, gdzie są ulokowane wszystkie inwestycje infrastruktury społecznej, takie jak: Urząd Dzielnicy Białołęka, Białołęcki Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Białołęcki Ośrodek Sportu, liceum, Komenda Policji, Jednostki Straży Pożarnej.

Z przykrością należy stwierdzić, że po ponad roku niewiele się w tej sprawie zmieniło poza faktem, że ostatnie ekspertyzy techniczne stwierdzają, że mostek nad Kanałem Żerańskim w ulicy Kobiałka ma szansę wytrzymać w tym stanie jeszcze przez dwa lata - przy zachowaniu obecnego systemu organizacji ruchu. Niewielkie to jednak pocieszenie.

Czekamy w tej sprawie na szybkie zapewnienie środków budżetowych dla ZDM. Z informacji pochodzących z ZDM wynika, że są już w pełni gotowi do realizacji tej inwestycji. Brakuje na razie tylko jednego ... środków finansowych.

Stanowisko chyba wszystkich sił politycznych na Białołęce oraz Zarządu Dzielnicy jest w tej sprawie wysoce jednoznaczne. Co istotne, rzecznik ZDM podobno zaprzyjaźnił się z krową, którą dostał od dzieci z Kobiałki.


Piotr Jaworski
Przewodniczący Klubu Radnych PO
Dzielnicy Białołęka

www.jaworski.waw.pl
5132