Pożegnanie

Z wielkim żalem podaję do wiadomości, że 10 października bieżącego roku, w wieku 93 lat, odszedł na wieczną wartę ś.p. pułkownik Ryszard Zysek, prawdziwy patriota.

Jego postawa życiowa i zaangażowanie w społeczną działalność jest wzorem do naśladowania. Od najmłodszych lat wszczepiano Mu idee patriotyzmu. Mając 5 lat, jako "syn pułku", wraz z ojcem i wujem służył w Legionach Piłsudskiego, przebył cały szlak bojowy Legionów.

Ten ostatni weteran II wojny światowej, bez reszty oddany Ojczyźnie, brał czynny udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Jako zwiadowca 36. Pułku Piechoty Akademickiej dzielnie bronił Bródna i Pelcowizny przed niemieckimi czołgami. W okresie okupacji hitlerowskiej walczył w szeregach Armii Krajowej. Po klęsce Powstania Warszawskiego przepłynął wpław Wisłę, by stanąć na praskim brzegu.

Wstąpił w szeregi Wojska Polskiego i po ukończeniu szkoły oficerskiej szkolił nowo wcielonych poborowych. Po przejściu na emeryturę oddał się bez reszty działalności społecznej w organizacjach kombatanckich, pełniąc kierownicze funkcje. Był wieloletnim prezesem Związku Kombatantów i Inwalidów Wojennych na Pradze Północ, przewodniczącym Środowiska 36. Pułku Piechoty Akademickiej, przewodniczącym Środowiska Żołnierzy Września przy Zarządzie Głównym Warszawskiej Rady Żołnierzy; odznaczony za zasługi wieloma orderami i medalami.

Pułkownik Ryszard Zysek to postać szczególnie zasłużona dla społeczności dzielnicy Targówek. Przed 25 laty był współzałożycielem Koła Miłośników Bródna (razem ze ś.p. Ryszardem Szołwińskim) i jego wieloletnim wiceprezesem przez wszystkie kadencje - aż do śmierci.

Był współautorem I i II tomu "Wspomnień mieszkańców Bródna i okolic", wydanych przez Oddział Bródno w latach 1995 i 2002. Był projektodawcą i inicjatorem wielu pomników i tablic w historycznych miejscach na Bródnie, m.in. pomnika Cudu nad Wisłą przy ul. Wysockiego. Wespół z R. Szołwińskim w 1991 r. dokonał położenia pamiątkowego głazu przy wejściu na teren grodziszcza z X wieku w Lasku Bródnowskim.

To Człowiek wielkiego czynu i pracowitości, wspaniały gawędziarz i mówca. Przez wiele lat wygłaszał patriotyczne odczyty w szkołach i klubach na Targówku. Niezwykle uzdolniony, zaprojektował sztandar dla Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Pięknym wierszem opisał historię swojego życia i rodziny pt. "Saga rodziny Zysków."

Razem z prezesem Oddziału Bródno Lechosławem Zakrzewskim pilotował wydanie pierwszej książki o Cmentarzu Bródnowskim, która ukazała się na przełomie 2007/2008 r. Do ostatnich chwil życia był niezwykle czynny - jeszcze wiosną tego roku wygłaszał prelekcje. Nasz Przyjaciel, płk Ryszard Zysek - to wielki Bohater. Będzie nam Go bardzo brakowało.


Żegnaj, Przyjacielu!
Regina Głuchowska
Prezes Oddziału Bródno TPW

4647