Seniorzy pod batutą

"Mamy się czym pochwalić" - powiedział Remigiusz Sikora, prezes Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, na spotkaniu z okazji Dnia Seniora 14 listopada. Powodem do dumy są realizowane programy aktywizacji i integracji środowiska (działa 14 kół, liczących 170 członków), organizowanie turnusów wypoczynkowych, rozwijanie współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Na Białołęce podpisano porozumienie o integracji działań na rzecz środowiska emerytów i rencistów. Od ubiegłego roku odbywają się uroczyste spotkania członków PZERiI, mających 80 i więcej lat; tę inicjatywę przejęły już koła. Jest wiele do zrobienia w zakresie ochrony zdrowia. Nie udało się uruchomić Poradni Geriatrycznej.

Zgromadzonym w sali kinowej Domu Kultury "Świt" seniorom, w imieniu władz Targówka, zdrowia i mocy wspierającej młode pokolenie, życzył wiceburmistrz Sławomir Antonik. Za wszystko, co zrobili dla Ojczyzny, podziękował seniorom Jacek Kaznowski, burmistrz Białołęki. Niedługo w tej dzielnicy otwarty zostanie Klub Seniora, z różnorodnymi formami aktywności. Władzom zależy, by w Białołęce, pięknej dzielnicy z tradycjami, wszyscy czuli się jak najlepiej. Deklarację dalszej współpracy złożył prezes SM "Bródno" Ryszard Szczurowski, życząc jak najwięcej inicjatyw korzystnych dla środowiska emerytów i rencistów. Telefonicznie życzenia przekazał prezes RSM "Praga" Andrzej Półrolniczak; listownie - Elżbieta Arciszewska, prezes Zarządu Głównego PZERiI; osobiście: Zbigniew Poczesny, przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek oraz Ewa Oleśniewicz z Urzędu m.st. Warszawy, Ewa Antas od przyjaciół i władz Czosnowa, a także Józef Wiaderko z Oddziału Rejonowego PZERiI Wola Bemowo

W czwartym roku współpracy proponujemy nowe formy aktywności - zadeklarował Jacek Białek, dyrektor DK "Świt". Codziennie o 13.45 wyświetlane są filmy repertuaru dobranego specjalnie dla ludzi złotego wieku. Na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszcza 500 słuchaczy, ponad 259 osób jest na liście rezerwowej. W oficjalnej części spotkania podziękowano Stanisławie Wojda za pomoc żywnościową dla seniorów. Wręczone zostały podarki i kwiaty od władz dzielnic. Wspaniałym upominkiem dla wszystkich był występ orkiestry Sinfonia Nova pod batutą Łukasza Wojakowskiego, ze śpiewaczką Urszulą Piwnicką i mistrzem trąbki Przemysławem Kostrzewą. Orkiestra zagrała znane i mniej popularne utwory Straussów - ojca i syna, potem takie szlagiery, jak taniec węgierski Brahmsa i filmowy "My Fair Lady".

Łukasz Wojakowski nie ograniczył się do roli dyrygenta; z swadą opowiadał o twórcach muzyki i o historii dzieł, skutecznie zachęcał widownię do aktywności w rytmicznym klaskaniu, wreszcie porwał do tańca śpiewaczkę, wywołując aplauz publiczności i wołanie o bis. Okazał się również liderem we wspólnym śpiewaniu "Usta milczą…" Widownia wzięła sobie do serca apel dyrygenta: "Zrelaksujcie się!".

Ostatnim akordem spotkania było zaprezentowanie na scenie, wybranego 12 czerwca, zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI na czele z prezesem Remigiuszem Sikorą. Podział zadań wśród członków zarządu przedstawia się następująco: wiceprezes Kazimiera Owczarek - sprawy organizacyjne, kultura; wiceprezes Zbigniew Skrabski - sprawy techniczne i socjalne; Urszula Wolańska - sekretarz; Wanda Krawczyk - skarbnik; komisja socjalno-bytowa: Halina Oleksiak, Regina Rumpel, Wanda Drzewińska; komisja kultury i organizacji czasu wolnego: Marianna Ostaszewska i Krystyna Rzepka; komisja organizacyjno-ekonomiczna - Krystyna Bogacz; zespół ds. organizacji wczasów rehabilitacyjnych: Alicja Pietrzyk i Elżbieta Smolarz; zespół medialny - Mieczysław Marek Zakrzewski; komisją zdrowia zaopiekuje się Czesław Kowalski. Członkowie zarządu pełnią dyżury w siedzibie Oddziału Rejonowego przy ul. Turmonckiej 10 we wtorki i czwartki w godz. 11 - 14, tel. 022 811 49 48.


K.
Fot. M. Zakrzewski

5745