Od "Hetmana" do "Retmana"

28 lipca w hotelu "Hetman" beneficjentki Projektu "Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek" spotkały się z przedstawicielami władz dzielnicy, Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy i Biura Funduszy Europejskich. O tym, jak przebiegała realizacja pierwszego projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Północ, mówiono 10 grudnia na konferencji w hotelu "Pod Retmanem".

Uczestniczki projektu brały udział w różnorodnych zajęciach: szkoleniach zawodowych, komputerowych, warsztatach motywujących. W tym czasie ich dzieci miały zapewnioną opiekę w żłobkach, przedszkolach, szkołach.

"Jestem dumny" - powiedział dyrektor OPS Wojciech Gajewski. Do projektu przystąpiło 51 kobiet, dotrwało 50 (jednej przeszkodziły względy losowe). Jako sukces ocenił to także wiceburmistrz Pragi Północ Artur Buczyński. Udział w projekcie pomoże samotnym matkom znaleźć pracę, utrzymać się w niej i dać kobietom satysfakcję, że potrafią to zrobić. OPS i władze dzielnicy będą się starały pomagać w zapewnieniu opieki ich dzieciom.

Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzieliły się kobiety, które przeszły kursy: obsługi sekretariatu, bukieciarstwa (100 godzin), fryzjerski, kucharski, manicure/pedicure. Doceniły zdobytą wiedzę fachową, uzyskaną pomoc psychologiczną, znaczenie wyjazdu integracyjnego. Obok stwierdzeń: "Cały projekt był bardzo potrzebny i udany", "Mamy poczucie wygranej" - mówiono też o niedociągnięciach, przede wszystkim braku praktyki, bez której wielu pracodawców odmawia zatrudnienia absolwentki kursu.

Głosy te wzięła pod uwagę koordynatorka projektu, Teresa Tracz-Zielińska: Projekt powinien trwać dłużej i zawierać więcej możliwości szkoleń i praktyki. Zostanie to uwzględnione przy tworzeniu kolejnych projektów.

Realizacja projektu nie rozwiąże wszystkich problemów. Beneficjentki zachęcano, by wykazały się aktywnością; skierowały energię na poszukiwanie satysfakcjonującej pracy, która pozwoli odciąć się od "pępowiny" OPS; zgłaszały się z pomysłami na działalność gospodarczą (są możliwości dofinansowania). Gotowość do rozmowy na te tematy deklarowali: dyrektor Urzędu Pracy Wanda Adach i wiceburmistrz Artur Buczyński.

Wojciech Gajewski podziękował dyrektorkom placówek opiekujących się dziećmi beneficjentek, pracownikom OPS i instytucjom wspierającym realizację projektu. Dwuosobowa reprezentacja beneficjentek podziękowała pracownicom OPS, które "pomogły nam uwierzyć siebie, pomagały w codziennych problemach". Można by powiedzieć, że pomagały utrzymać się na falach życia, nawiązując do znaczenia nazwy hotelu, w którym odbywała się konferencja. "Retman" to starszy flisak, odpowiedzialny za stan i transport tratew na rzece.


K.
4572