Zaproszenie na Remiszewską

W najbliższy piątek, 16 stycznia, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Targówek po raz kolejny zaprasza na spotkanie z logopedą. Od godz. 8 do 14 specjaliści będą nieodpłatnie udzielać porad dzieciom i dorosłym. Zapisy przyjmowane są w rejestracji Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Remiszewskiej 14, tel. 022 435 21 15.

Przychodnia Rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży, usytuowana obecnie na ul. Remiszewskiej, działa od 1993 roku. Przyjęła już 18 445 pacjentów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: choroby narządów ruchu, schorzenia neurologiczne wrodzone i nabyte, schorzenia urazowe (urazy kończyn, kręgosłupa, czaszki). Przychodnia zapewnia opiekę lekarską, fizjoterapeutyczną oraz pedagogiczno-logopedyczno-psychologiczną. Od niedawna przy Przychodni działa Poradnia logopedyczna dla dzieci i dorosłych.

W budynku przy ul. Remiszewskiej ma siedzibę także Ośrodek Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym dorosłych pacjentów przyjmują lekarze specjaliści w zakresie endokrynologii ginekologicznej i endokrynologii schorzeń tarczycy. Jest też Poradnia Urologiczna.

Wszystkie wymienione placówki wchodzą w skład Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa Targówek. W strukturze SZPZOZ znajdują się także: kompleks basenów rehabilitacyjnych "Muszelka" przy ul. Balkonowej 2/4 oraz 3 żłobki. W żłobkach przy ul.: Chodeckiej, Tokarza (grupa niemowlęca) i Wejherowskiej opiekę znajduje 300 dzieci, na listach dodatkowych jest ok. 200 oczekujących. Najtrudniejsza sytuacja jest z miejscami dla niemowląt: 20 miejsc, 30 oczekujących. Niektóre mamy zgłaszają się, zanim dzieci przyjdą na świat.

"Organem założycielskim dla SZPZOZ jest miasto stołeczne Warszawa. Zawiaduje nami Biuro Polityki Zdrowotnej - wyjaśnia Jolanta Lentowicz, p.o. dyrektora. - Od miasta możemy dostać środki na inwestycje i sprzęt specjalistyczny; finansowanie - z kilku źródeł, na Przychodnię i Ośrodek głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizujemy też programy zdrowotne, na które mamy umowy z m.st. Warszawa (np. "Zdrowie, mama i ja", "Szkoła rodzenia"). Żłobki finansowane są ze środków m.st. Warszawa, za pośrednictwem Dzielnicy Targówek. "Muszelka" zdobywa środki od klientów za karnety i bilety wstępu; z umów ze szkołami, przedszkolami i innymi jednostkami; także na realizację programów zdrowotnych, finansowanych przez m.st. Warszawa, np. "Aktywizacja osób niepełnosprawnych" (ok. 50 tys. zł w 2008 r.); "Niepełnosprawny sprawniejszy" - wspólnie z KS Niepełnosprawnych.

Lekarze fizjoterapeuci, pracujący w Przychodni Rehabilitacyjnej, są z nią związani od początku, czyli od roku 1993. Również w Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, który powstał w roku 2000, nastąpiły tylko niewielkie zmiany. Obecnie czynione są starania o pozyskanie ginekologa położnika do Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

"Nie stosujemy żadnych limitów w przyjmowaniu pacjentów - zapewnia Ewa Fibiger-Bielska, p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. - Przyjmujemy ich nawet, gdy wyczerpie się limit z kontraktu. W 2008 roku wystąpiliśmy o renegocjacje na nadwykonanie. Myślę, że otrzymamy te pieniądze. To była zawsze nasza zasada: nie ograniczamy przyjęć, przyjmujemy pacjentów w ramach naszych możliwości."

Rok 2008 był dla SZPZOZ trudny ze względów organizacyjnych, konkretnie - z powodu przeprowadzek. Przyniósł też powody do satysfakcji. W styczniu odsłonięto w "Muszelce" tablicę, upamiętniającą fakt, że ten właśnie obiekt został zwycięzcą konkursu "Warszawa bez barier", organizowanego przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Bardzo ważnym wydarzeniem stał się zakup, ze środków m.st. Warszawy, nowego, jednego z najlepszych w kraju, wielofunkcyjnego aparatu USG dla Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Kierownictwo ma nadzieję, że rok 2009 będzie spokojny, z pełną stabilizacją. W końcu tego roku (jeśli przebudowa dokonana zostanie zgodnie z planem) Przychodnia Rehabilitacyjna zostanie przeniesiona do "starej", ale większej i pięknej siedziby przy ul. Balkonowej 4.

Panią Jolantę Lentowicz, p.o. dyrektora, zapytaliśmy, na czym polega, zapowiedziana w nazwie "Samodzielność" ZPZOZ? "Samodzielność polega m.in. na tym, że ZOZ nie może oczekiwać zwykłego budżetowania, czyli przygotowania koszyka pieniędzy na przeżycie w każdym kolejnym roku. Środki zdobywa on za pomocą zawartych umów, podstawowe - od NFZ. Jeżeli ZOZ potrafi, zdobywa też środki za prowadzenie usług zdrowotnych z innych źródeł. Mogą to być usługi dla pacjentów prywatnych, mogą być też dla innych kontrahentów, zawarte w wyniku konkursu ofert. Nie są to środki zapewnione przez jakikolwiek budżet."


K.
6575