Mundurowi do boju

W ostatni weekend (6-7 lutego) w Hali Sportowej DOSiR Praga Północ przy ul. Szanajcy miało miejsce wydarzenie sportowe, które przyćmiło wszystkie inne.

Z inicjatywy Zarz±du Wojewódzkiego NSZZ Policjantów i przy ogromnym wsparciu szefów Centralnego Biura ¦ledczego przy KGP odbyły się I Mistrzostwa Warszawy wszystkich formacji mundurowych w Piłce Halowej.

Komenda Główna Policji wystawiła swoje 4 drużyny. Prócz nich reprezentowane były: Biuro Operacji Antyterrorystycznych, CB¦, Biuro Spraw Wewnętrznych i Biuro Logistyki Policji. Komenda Stołeczna wystawiła zawodników z warszawskich oddziałów prewencji oraz z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Nie mniej mocne drużyny reprezentowały Nadwi¶lański Oddział Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Warszawski Garnizon MON, Biura Ochrony Rz±du, ABW, CBA i Straży Miejskiej. W ostatniej chwili wycofała się reprezentacja Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

O 9.00 w pi±tek do sportowej fair play zachęcał rzecznik PZPN (b. szef reprezentacji Polski) - dla wielu do dzi¶ guru piłki nożnej - Andrzej Strejlau. Naprawdę była to przysłowiowa "szybka piłka", co potwierdzało tylko znakomit± kondycję, wysportowanie i znakomite przygotowanie zawodników. Dotychczasowe rozgrywki piłkarskie policja organizowała w swoim gronie. Pierwszy raz pomysł policyjnych zwi±zkowców Komendy Głównej z jej przewodnicz±cym Andrzejem Kuczyńskim na czele oraz podinsp. Sebastianem Michalkiewiczem z CB¦ wprowadzono w życie. Pomysł nie tylko wypalił, ale spodobał się wszystkim uczestnikom rozgrywek. Pierwszy raz na boisku mogły się zmierzyć formacje, które ze sob± współpracowały jedynie na płaszczyĽnie zawodowej.

Puchar dla zwycięzców (I i II miejsce) ufundował Komendant Główny Policji gen. Andrzej Matejuk. W jego imieniu nagrody drużynom: Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP (I) i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (II) wręczał z poseł Alicj± D±browsk± zastępca KGP gen. Kazimierz Szwajcowski. Puchar od PZPN i prezesa Grzegorza Lato przekazał wraz z poseł D±browsk± Andrzej Strejlau dla trzeciej drużyny reprezentacji KSP.

Puchary i upominki od ZW.NSZZ Policji za kolejne miejsca otrzymali: Centralne Biuro ¦ledcze KGP (IV), Nadwi¶lański Oddz. Straży Granicznej (V) i CBA (VI). Królem strzelców został Paweł Obszański (CSP), a najlepszym bramkarzem - Robert Zięba (BOA).

Pierwsze mistrzostwa zakończyły się ogromnym sukcesem zarówno w opinii organizatorów, uczestników i licznych kibiców, do tego stopnia, że zdecydowali się powtórzyć je znów za rok – niewykluczone, że znów w DOSiR Praga Północ. Zapraszamy już dzi¶, bo ich gra pokazała, że naprawdę warto.


Foto i tekst: Andrzej Białow±s
4515