Most Północny - przetarg rozstrzygnięty

To była droga przez mękę - wykupy gruntów, kolejne przetargi, protesty. Ostatni miał być rozstrzygnięty 23 grudnia ub. roku. Bardzo wiele drobiazgowych pytań oferentów sprawiło, że termin uległ przesunięciu. 4 marca, o 9:51 Grażyna Lendzion, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich podpisała dokumentację przetargową potwierdzającą wybór konsorcjum składającego się z lidera - Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua z Piaseczna i partnerów - Sando Budownictwo Polska z Warszawy, Construcciones Sanchez Dominigues - Sando z Madrytu i Kromiss - Bis z Częstochowy. Cena, za jaką zwycięskie konsorcjum wybuduje trasę i most, to 976 618 384 zł. Budowy nie powstrzyma wycinka drzew, bowiem ta rozpoczęła się na tyle wcześnie, by zdążyć przed okresem gniazdowania ptaków, czyli przed marcem.

Most Północny znacząco poprawi skomunikowanie Białołęki z lewobrzeżną częścią stolicy, dziś cały ruch z tej części Warszawy i miejscowości podwarszawskich z kierunku północno-wschodniego do centrum miasta koncentruje się na zakorkowanym moście Grota-Roweckiego. Szerokość rzeki w miejscu planowanego mostu wynosi ok. 650 m. Będzie to druga po Moście Świętokrzyskim warszawska przeprawa mostowa, która na brzegach będzie schodziła do poziomu gruntu. Po stronie Bielan trasa Mostu Północnego będzie przebiegała pod Wisłostradą. W tym miejscu zostanie zbudowane najbardziej skomplikowane skrzyżowanie w Warszawie. Docelowo bezkolizyjnie będzie się tu łączyć pięć wielopasmowych ulic, cztery kierunki torów tramwajowych i łącznice do dróg lokalnych. Harmonogram przedstawiony przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przewiduje realizację inwestycji w ciągu 32 miesięcy, począwszy od marca 2009. Zakończenie jest planowane na listopad 2011. Bardzo mocno trzymamy kciuki za powodzenie przedsięwzięcia.

(egu)
3682