Wielkie konstrukcje - Most Północny

Na miejsce budowy Mostu Północnego już ruszyły ciężkie maszyny. Po obu stronach Wisły wwiercą po sześćdziesiąt pali, na których oprą się przyczółki mostu. Średnica 150 cm i długość do 15 metrów - oto gabaryty pali.

Budowany odcinek trasy Mostu Północnego, wliczając w to sam most, będzie miał długość 3,4 km, koszt budowy to 976 618 384 zł. Inwestycja powstanie w ciągu 32 miesięcy. Na przełomie 2011 i 2012 po nowym moście przejadą pierwsze auta.

A wszystko zaczęło się 21 kwietnia tego roku, kiedy to podpisano umowę na budowę trasy Mostu Północnego od Pułkowej do Modlińskiej. Inwestycję realizuje konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., zaś partnerami są Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o., Construcciones Sánchez Dominguez - Sando S.A. i Kromiss-Bis Sp. z o.o. Kilka tygodni trwały przygotowania - sporządzanie projektów wykonawczych, wstępne prace geodezyjne, przejęcie placu budowy, zamawianie materiałów i sprzętu, budowa zaplecza technicznego. Warto zapamiętać ten dzień - 3 czerwca 2009 to data rozpoczęcia budowy nowego stołecznego mostu, zarazem największej mostowej inwestycji samorządowej, powstającej przy wydatnym wsparciu w postaci środków z Unii Europejskiej. W związku z budową mostu trwają prace modernizacyjne kanałów ogólnospławnych - kolektora z Huty i kolektora Burakowskiego. Nie są to łatwe prace, jako że jeden z kolektorów przebiega przez skrzyżowanie Marymoncka - Prozy, pod torami tramwajowymi. By nie wstrzymywać ruchu tramwajów, zdecydowano o przebudowie metodą mikrotunelu. Kolektory mają średnicę 3 metry i biegną pod ziemią, na głębokości 12 - 13 metrów.

Po białołęckiej stronie trasy Mostu Północnego czerwiec był miesiącem rozbiórek. Wzdłuż Obrazkowej i Świderskiej likwidowano zabudowania i segregowano odpady. 8 tysięcy metrów sześciennych to kubatura rozebranych obiektów. Na terenie położonym od Świderskiej w stronę Wisły, firma POL-AQUA próbnie wzmacniała grunt. Próby były nieodzowne, bowiem należało wybrać najlepszą metodę wzmacniania nasypu, by zapobiec jego osunięciu się. Po wybraniu optymalnej metody ruszyły prace wzmacniające całość gruntu na tym terenie. Jak informuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, do pierwszych dni sierpnia wykonano ponad 30 procent tych prac. Również w czerwcu wykonywano próbne poletka pod planowany nasyp. I znów próby były konieczne, by określić adekwatność materiałów, które zostaną zastosowane przy budowie nasypu i wybrać odpowiednią technologię jego budowy. Wyniki prób były zadowalające i już rozpoczęto budowę nasypu, wysokiego na siedem metrów i położonego na obszarze 28 tys. metrów kw.

Po stronie bielańskiej, w pobliżu Wisłostrady, na obszar około 2 tysięcy metrów kw. ruszyły ciężkie walce, wykonując tzw. dogęszczanie gruntu, czyli po prostu jego ubijanie. Od strony Wisły teren jest umacniany żwirowymi kolumnami przy użyciu specjalnych wiertnic. W ziemię - na maksymalną głębokość 15 metrów - wprowadzonych zostanie ponad 6 tysięcy takich kolumn. Do pierwszych dni sierpnia wykonano już ponad 40 procent tych robót. Za linią Wisłostrady, od czerwca, trwają przygotowania do przełożenia okablowania, przebudowy sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

O tym gigantycznym przedsięwzięciu będziemy informować czytelników w miarę postępu prac.


(egu)

5218