Dziesięciolatek i osesek

W październiku Oddział Rejonowy Warszawa Targówek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodził swe 10-lecie; 20 listopada świętował Dzień Seniora. Uroczystość, w szczelnie wypełnionej Sali Kinowej Domu Kultury "Świt", rozpoczęła się występem dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Varsovia". Tańce i śpiewy, zbiorowe i solowe, w ludowych strojach z różnych regionów Polski, przypomniały seniorom lata, gdy oni sami śpiewali "Hej, bystra woda" czy "Jam przekupka z Mariensztatu". Dowodziło tego rytmiczne klaskanie całej widowni. Były popisy po krakowsku, po łowicku, po góralsku; były gromkie brawa i porywający taniec na bis.

Oficjalną część uroczystości otworzył Hymn Seniorów, ze słowami Leonarda Maśniaka i muzyką Jerzego Kuszakiewicza. Seniorów i oficjalnych gości powitał przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Remigiusz Sikora.

Historię Oddziału wszyscy mogli poznać dzięki prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez Mieczysława Marka Zakrzewskiego. Dorobek 10-lecia to 15 Kół, liczących ok. 1900 członków. 14 października, z 5 Kół powołany został Oddział Rejonowy Warszawa Białołęka. Na przewodniczącego wybrano Ludwika Kosiaka. Oddział Rejonowy Warszawa Targówek realizował 3 programy: "Integracja i aktywizacja", "Promocja zdrowia", "Łączymy pokolenia - seniorzy i wnuki razem". Organizowano m.in. wycieczki i pikniki. 9 grup seniorów uczestniczy w zajęciach na pływalni. Oddział świadczy też pomoc rzeczową i żywnościową.

Za wielką, nie zawsze łatwą pracę, koleżankom i kolegom podziękował Remigiusz Sikora, podkreślając; "Nie tylko żądamy, ale sami tworzymy". Za troskę o polepszenie życia środowiska seniorów, dyplom jubileuszu 10-lecia Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek PZERiI otrzymała Elżbieta Arciszewska, przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI. "Cenię sobie to wyróżnienie" - powiedziała laureatka, życząc seniorom jak najwięcej uśmiechów i jak najmniej trosk, a zarządowi Oddziału - wiele inicjatywy i chęci.

Wyrazy najwyższego uznania dla Zarządu Oddziału i wszystkich, którzy go wspierają, przekazał Janusz Czyż, przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI. Gratulacje złożyli: w poważnych słowach przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek Zbigniew Poczesny, żartobliwie - wiceburmistrz Sławomir Antonik. "Wy macie 10 lat, my jesteśmy w fazie oseska. Będziemy korzystać z Waszych rad i wskazówek, razem organizować imprezy - zapowiedział wiceburmistrz Białołęki Andrzej Opolski. - To niby rozstanie, ale nadal trwające połączenie."

Dalsze wspieranie działań na rzecz seniorów - mieszkańców Targówka, zadeklarowali: prezes zarządu RSM "Praga" Andrzej Półrolniczak i zastępca prezesa SM "Bródno" Barbara Estkowska.

Zapału i sił w dalszej działalności życzyła Ewa Antas, prezes Klubu Seniora w Czosnowie. Podziękowaniem za dotychczasową współpracę był list od seniorek tego Klubu i upominek - album "Polska, Polska".

Z okazji jubileuszu Zarząd Oddziału Rejonowego wystąpił do Zarządu Głównego o uhonorowanie instytucji, wspierających działania na rzecz seniorów oraz najbardziej aktywnych członków Kół. Złote Odznaki Honorowe otrzymali: Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy; Rady i Zarządy Dzielnic: Targówek i Białołęka; Rady Nadzorcze i Zarządy: SM "Bródno" i RSM "Praga"; Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Targówek; Rada Osiedla i Administracja Osiedla Kondratowicza.

Złote Honorowe Odznaki wręczono szesnastu osobom z Kół.

Dyplomami uznania Zarząd Oddziału podziękował Wandzie Krzewińskiej z Koła nr 10 i Jadwidze Stępniak z Koła nr 1 oraz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Technika". Za społeczną pracę na rzecz emerytów i rencistów dyplomy uznania otrzymało także 26 osób - członków Zarządu Oddziału i Kół. Upominki dla nich ufundował Urząd Dzielnicy Targówek. Sponsorem występu "Varsovii" był Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Z rąk Marianny Ostaszewskiej z komisji kultury i organizacji wolnego czasu kwiaty otrzymał Remigiusz Sikora. Wszyscy uczestnicy spotkania obdarowani zostali słodyczą, nie szkodzącą zdrowiu seniorów - gorzką czekoladą.

Z historią Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek PZERiI można się zapoznać na stronie internetowej www.pzeri-targowek.pl; kontakt z członkami zarządu nawiązać podczas dyżurów we wtorki i czwartki w godz. 11-14 w siedzibie przy ul. Turmonckiej 10, tel. 22 811 49 48.


K.
fot. M. Zakrzewski

6250