Pieszy bezradny

Zima nie ma zamiaru ustąpić. I jeśli wszyscy się zgodzimy, że przeważnie wszystkie główne ulice są czarne, a na osiedlowych jest gorzej, to każdy chyba przyzna, że stan chodników woła o pomstę do nieba. Odkopane wąskie ścieżki z trudem pozwalają na przejście jednej osobie. Kto za to odpowiada?

Za odśnieżanie w Dzielnicy Praga Północ odpowiedzialne są dwie jednostki - Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami i Zarząd Praskich Terenów Publicznych poinformowała nas rzecznik prasowy urzędu dzielnicy Marta Zawiła-Piłat. Zarząd Praskich Terenów Publicznych odpowiada za utrzymanie zimowe ulic gminnych o długości 22 km i fragmentów chodników o pow. 35 131 m2 w Dzielnicy Praga Północ. W budżecie na 2010 rok Zarządu Praskich Terenów Publicznych na "zimowe oczyszczanie ulic" zaplanowana została kwota 200 000 PLN. W 2009 roku zaplanowane zostało 154 000 PLN, a wydano 153 966,73.

Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami administruje 425 budynkami mieszkalnymi będącymi w 100% własnością m. st. Warszawy.

Na koniec ub. roku ZGN administrował powierzchnią 171667 m2, która wymaga odśnieżania w okresie zimowym. Czynności związane z usuwaniem śniegu z utwardzonych ciągów pieszych wykonywane są przez dozorców budynków. Sprzątanie utwardzonych ciągów pieszych kosztowało do dnia 31.03.2009 r. 0,293 zł/m2 miesięcznie, natomiast od dnia 01.04.2009 r. do dnia 30.04.2010 r. wynosi 0,38 zł/m2 miesięcznie w skali całego roku.

W okresie od 1 listopada do 31 marca w skład płacy dozorców wchodzi dodatek płacony za usuwanie śniegu z utwardzonych ciągów komunikacyjnych. Do dnia 31.03.2009 r. wynosił 0,11 zł/m2 miesięcznie, a od dnia 01.04.2009 r. do dnia 30.04.2010 r. wynosi 0,20 zł/m2 miesięcznie. Należy zauważyć, iż dodatek ten jest dodatkiem stałym w podanym okresie, na wypłatę którego nie mają wpływu opady śniegu. Od dnia 01.05.2010 r. dodatek za usuwanie śniegu z utwardzonych ciągów pieszych zostanie zlikwidowany i nie będzie stanowił składnika wynagrodzenia dozorcy, będą oni zobowiązani do usuwania śniegu w ramach wynagrodzenia za sprzątanie powierzchni utwardzonych. Warto jednak podkreślić, że dotyczy to budynków komunalnych, a nie wspólnot lub spółdzielni.

Co jednak zrobić, jeśli przejście chodnikiem zagraża naszemu życiu i zdrowiu? Można się poskarżyć. W przypadku domów komunalnych do administracji, oto namiary:

- dyrekcja ZGN tel. 22 205 41 00 lub AOM

- ul. Mackiewicza Nr 11 22 205 40 70

- ul. Tarchomińska Nr 14 22 205 40 60

- ul. Bródnowska Nr 24 22 205 40 80

- ul. Burdzińskiego Nr 7 22 205 40 50

Jak nas poinformowała Pani Rzecznik, w tym roku nie było zbyt dużo skarg, ale te informacje nie dotyczą wspólnot i spółdzielni. Kilkakrotnie zdarzyło się, że Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami sam interweniował w straży miejskiej w sprawie odśnieżania w budynkach należących do wspólnot. I choć nie namawiamy do skarżenia, z tej możliwości warto skorzystać, gdy zagrażają nam zwisające i nie zabezpieczone sople lub poruszanie się po chodniku zagraża naszemu życiu i zdrowiu. Przypominamy całodobowy numer straży miejskiej: 986. Warto także pamiętać, że w razie nieszczęśliwego wypadku na nieodśnieżonym chodniku lub w wyniku uderzenia soplem można domagać się odszkodowania od właściciela lub zarządcy budynku, który ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Konieczni jednak są świadkowie! Oby się to nam jednak nie przydarzyło. Czekamy na wiosnę.


 

5334