Umowa podpisana!

W czwartek, 10 czerwca, w obecności prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, w tymczasowej siedzibie Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Ząbkowskiej 23/25, dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Paweł Barański oraz przedstawiciele Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A. oraz Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Wrobis" S.A. podpisali umowę na wykonanie budynku tej placówki.

Podpisanie umowy to nie tylko gwarancja szybkiego powstania siedziby Muzeum Pragi, ale również wielki krok w stronę rewitalizacji i podniesienia prestiżu tej części miasta.

- Dotychczas Praga nie była kojarzona z kulturą. Z wyjątkiem Teatru Powszechnego i Teatru Rampa, właściwie wszystkie ważne instytucje kultury znajdują się na lewym brzegu Wisły. Dziś proces tworzenia kultury, tu na Pradze, ma charakter oddolny, jest wynikiem pasji artystów i społeczników, którzy mają szczególne serce dla Pragi. Mam nadzieję, że dzięki trzem nowym inwestycjom kulturalnym Praga się szybko zmieni i będzie tutaj toczyło się dynamiczne życie kulturalne - powiedziała przed podpisaniem umowy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Mówiąc o trzech nowych inwestycjach, poza Muzeum Warszawskiej Pragi, prezydent wymieniła generalny remont Teatru Powszechnego oraz budowę profesjonalnej sali koncertowej dla orkiestry Sinfonia Varsovia przy ul. Grochowskiej.

Muzeum Warszawskiej Pragi zlokalizowane będzie w centralnym punkcie prawobrzeżnej Warszawy, w południowo-zachodniej części kwartału ulic: Targowej, Ząbkowskiej, Kijowskiej i Brzeskiej, na działce sąsiadującej z Bazarem Różyckiego. Na potrzeby Muzeum zaadaptowany zostanie zespół trzech zabytkowych kamienic frontowych: dwóch domów Rothblitha oraz domu Sokołowskiego, usytuowanych wzdłuż ulicy Targowej, a także oficyna w podwórzu - dawny żydowski dom modlitwy. Oprócz istniejących obiektów w skład kompleksu wejdzie nowo zaprojektowany, 3-kondygnacyjny budynek.

Pierwsza kamienica od strony Bazaru Różyckiego, dom Berka Rothblitha, wzniesiona została ok. 1819 roku. Jest to najstarszy zachowany, murowany dom mieszkalny na Pradze. Obok znajduje się kamienica Antoniego Sokołowskiego, ukończona w 1873 r. Trzeci budynek, zajmujący północny narożnik, to także kamienica Rothblitha, zbudowana w latach 1829-1830. Kolejnym elementem zespołu jest stojąca na podwórzu oficyna, w której znajdują się dwie sale żydowskiego domu modlitwy z zachowanymi polichromiami. Cały kompleks wpisany jest do rejestru zabytków.

W ramach kontraktu, poza standardowymi pracami budowlanymi, zostanie przeprowadzona renowacja malowideł na parterze oficyny oraz datowanych na II połowę XVIII i początek XIX w. ceglanych piwnic. Odrestaurowane zostaną także elementy drewniane, ceramiczne i metalowe w kamienicach frontowych i oficynie. Wzmocnione zostaną też fundamenty i wymienione stropy oraz dachy zabytkowych budynków. Dzięki tym pracom powstanie nowoczesne muzeum, w którym znajdą się sale ekspozycyjne, galerie, pracownie naukowe, sale do prowadzenia konferencji, warsztatów i lekcji muzealnych oraz edukacji interaktywnej.

Całkowita powierzchnia zabudowy kompleksu wynosić będzie 1200 m2. W kamienicach frontowych mają się mieścić sale wystawy stałej dziejów prawobrzeżnej Warszawy, sala wystaw czasowych, sala historii mówionej, sala edukacji interaktywnej, sale pokazów ginących zawodów, zaplecze recepcyjne i kawiarnia. W oficynie powstanie ekspozycja stała, galeria, pracownia naukowa oraz pokój gościnny. Nowo wybudowany budynek ma pomieścić sale konferencyjne, sale warsztatów, gabinety, pracownię fotograficzną, bibliotekę, archiwum, czytelnię, magazyny oraz zaplecze techniczne.

Warto podkreślić, że głównym wykonawcą inwestycji jest najbardziej warszawska z warszawskich firm budowlanych, Mostostal Warszawa S.A. Od początku swego istnienia związany z losami stolicy, wziął udział w dziele jej odbudowy, m.in. odbudował most Poniatowskiego i Teatr Narodowy. Wybudował też sześć kolejnych przepraw przez Wisłę, Rotundę, Ścianę Wschodnią i Centrum Zdrowia Dziecka. Prezes przedsiębiorstwa Jarosław Popiołek nie ukrywał swoich związków z Pragą i osobistego zaangażowania w realizację projektu.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 23,97 mln złotych, z czego 15 mln to dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Prace mają się zakończyć 15 grudnia 2011 roku. Otwarcie Muzeum planowane jest w pierwszym kwartale 2012 roku. Muzeum Warszawskiej Pragi będzie prawdziwym centrum wiedzy o tej części miasta, ośrodkiem działań kulturalnych i edukacyjnych. Będą w nim gromadzone i chronione dla przyszłych pokoleń pamiątki historyczne, związane z dziejami prawobrzeżnej Warszawy. To nowoczesne Muzeum będzie dowodem na to, że Praga się zmienia, nie tracąc przy tym swego charakteru i klimatu.


Joanna Kiwilszo
6736