Biznes na Pradze

Jest początek lata. Wielu młodych ludzi skończyło szkoły i uczelnie. Część z nich zastanawia się pewnie, co robić dalej. Niektórzy znaleźli już pracę na etacie, innym się to nie udało. A może by tak założyć własną firmę?

Jesteśmy jednym z najbardziej przedsiębiorczych społeczeństw w Unii Europejskiej. Młodzi ludzie coraz częściej zakładają własne firmy. Często nie wynika to jednak z chęci prowadzenia biznesu, ale z przymusu. Własna działalność to ucieczka przed bezrobociem i biedą.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Global Entrepreneurship Monitor (GEM), opublikowanych w raporcie "Studium Przedsiębiorczości w Polsce", prawie co dziewiąty Polak zaangażowany jest w zakładanie lub rozwijanie nowego biznesu. Badania GEM-u obejmują 43 kraje, w których mieszka 2/3 populacji świata i wytwarzanych jest w nich 90% światowego produktu brutto. GEM wyliczył stopę zaangażowania w nowe przedsięwzięcia gospodarcze. Dla Polski wyniosła ona 8,83. Oznacza to, że na 100 Polaków w wieku 18-64 lata przeciętnie prawie 9 zaangażowanych było w rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Łącznie jest to ok. 2,2 mln osób. Z tego 1,2 mln osób prowadziło już działalność gospodarczą, ale nie dłużej niż 3,5 roku. Najwięcej nowicjuszy jest w takich branżach, jak handel detaliczny, gastronomia i hotelarstwo.

A jak to wygląda na Pradze?

Rejestracji działalności gospodarczej dokonuje się w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. W tym celu należy wypełnić i złożyć druk EDG-1 czyli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 31 marca 2009 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 marca 2009 w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Rozporządzenie wprowadza tzw. jedno okienko, co oznacza, że osoby fizyczne składające wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej mogą razem z nim w jednym urzędzie, na jednym formularzu złożyć zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego. Do złożenia wniosku potrzebny jest jedynie dowód osobisty. Wniosek o wpis można również pobrać z internetu i przesłać go drogą elektroniczną, ale w ciągu trzech dni trzeba przyjść go podpisać. Druk EDG-1 służy też do zgłaszania zmian, zawieszania i odwieszania oraz do likwidacji działalności gospodarczej.

Wypełniając druk EDG-1 należy zadeklarować datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz określić rodzaj działalności na podstawie PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), co niekiedy bywa trudne. Ostatnio niemało kłopotu w północnopraskim urzędzie sprawiło znalezienie miejsca dla dorożkarstwa, które w końcu zaklasyfikowano jako numer 49.39Z, czyli transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionych przez zwierzęta. Do tej kategorii należałoby pewnie zaliczyć również riksze. Jeszcze większy problem z określeniem dziedziny swego biznesu miała pani, zajmująca się wróżbiarstwem. Wreszcie ustalono, że mieści się ono w działalności paramedycznej, 86.90D, której podlega również homeopatia, akupunktura i akupresura. Możliwe jest nadanie swojej działalności gospodarczej kilku numerów PKD.

Zgodnie z Ustawą z 19 listopada 1999 r. dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej ZUS albo Centrali KRUS.

Złożenie wniosku EDG-1 skutkuje nadaniem numeru EDG. Główny Urząd Statystyczny nadaje numer REGON, potrzebny do wystawiania faktur i pieczątek. Za pomocą tego samego wniosku EDG-1 można dokonać zmiany działalności gospodarczej, zawiesić, odwiesić i zlikwidować firmę.

Zawieszenie może trwać od 1 do 24 miesięcy, po upływie tego czasu firma jest automatycznie wygaszana. Zawieszenia działalności dokonują najczęściej firmy sezonowe, np. sklepiki szkolne czy szkółki sportowe, typu nauka jazdy na łyżwach, działająca sezonowo na Torwarze. A teraz trochę liczb:

W Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ w 2009 roku zostało złożonych 725 wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast zlikwidowało swoją firmę - 618 osób. Jeśli chodzi o branże zakładanych firm, to przeważa handel detaliczny i usługi typu gastronomia, sprzątanie i transport. Dla porównania, w Białołęce w 2009 zarejestrowano 1354 firmy, a zlikwidowano - 880. W tym samym roku dokonano 5098 zmian. Dziedziny, w jakich działają białołęckie przedsiębiorstwa to handel oraz usługi budowlane i informatyczne.

W Urzędzie Dzielnicy Targówek dokonano w 2009 roku 1267 nowych wpisów i 943 wykreślenia oraz 3057 zmian. Jeśli chodzi o branże firm, to, podobnie jak w dwóch poprzednich dzielnicach, przeważa handel. Aktualnie na Targówku działa 14257 czynnych przedsiębiorców.

Statystyk dotyczących wieku, płci i wykształcenia ludzi zakładających firmę urzędy nie prowadzą. W tym względzie można tylko opierać się na obserwacji. W Białołęce, z reguły działalność gospodarczą otwierają ludzie młodzi, do 40. roku życia. Wynika to z tego, że Białołęka jest prężnie rozwijającą się dzielnicą, gdzie osiedlają się młode rodziny. Na Pradze-Północ jest różnie. Przychodzą młodzi ludzie, którzy mają dobry pomysł i wizję przyszłej firmy i tej grupie najpewniej można wróżyć osiągnięcie sukcesu. Są też jednak i tacy, którzy po skończeniu szkoły nie mają pracy i założenie firmy jest koniecznością. Osoby rejestrujące działalność gospodarczą w wieku średnim robią to też najczęściej z konieczności - albo straciły pracę, albo miały już kiedyś działalność i postanowiły ją odświeżyć. Na ogół najlepiej umotywowane są osoby z wyższym wykształceniem. W tej grupie rzadko kto otwiera biznes, bo musi. Własna firma jest szansą i pomysłem na lepsze życie.

Joanna Kiwilszo

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuję: Lidii Szymańskiej, naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga Północ, Agnieszce Szmulewicz, naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Targówek, Elżbiecie Ciszewskiej, naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Białołęka i Bernadecie Włoch-Nagórny, naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Białołęka.

8189