Gimnazjaliści ze Szmulek grają o sukces

Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Asnyka przy ulicy Otwockiej jako jedyne na Pradze ubiegało się o udział w projekcie "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces". Starania zakończyły się powodzeniem i od września ubiegłego roku grupa dwudziestu uczniów klas drugich bierze udział w jego realizacji. Jest to projekt samorządu Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest rozszerzenie oferty gimnazjum o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, służące wyrównywaniu wiedzy i rozwijaniu kompetencji kluczowych, wsparcie pedagogiczno - psychologiczne uczniów oraz kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, sportowo - wychowawczych, informatyczno - telekomunikacyjnych oraz z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, łącznie w wymiarze 30 godzin w miesiącu.

Tematyka zajęć oraz metody, którymi są prowadzone, zostały tak zaplanowane, aby były one dla uczniów atrakcyjne, rozwijały ich zainteresowania, umożliwiały uzupełnienie zaległości, a jednocześnie rozwijały ich umiejętności społeczne. Uczniowie często pracują w grupach, wszyscy są więc odpowiedzialni za efekty pracy, lepsi pomagają słabszym, uczniowie z różnych klas integrują się, nawiązując bliższe kontakty. Szczególnie atrakcyjne dla gimnazjalistów są wycieczki i zajęcia w terenie. Do tej pory uczestniczyli w wycieczce do ogrodów BUW-u, gdzie obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa multimedialna "Deutschland für Anfanger" (Język niemiecki dla początkujących), która była prezentowana w Bibliotece Narodowej. Uczniowie zwiedzali wystawę z kartami pracy i wykonywali różnorodne zadania oraz rozwiązywali test o Niemczech. W ramach zajęć z geografii zbierali i katalogowali skały i minerały w okolicy szkoły, wyznaczali w terenie kierunki świata i południk miejscowy. Celem zajęć z fizyki jest rozpoznawanie podstawowych prawidłowości, praw i zjawisk fizycznych w codziennym życiu. Uczniowie przeprowadzają proste doświadczenia, wykonują pomiary, zwracając uwagę na staranność i dokładność swoich działań. Kształtują bardzo trudne umiejętności, np. interpretowanie wyników i formułowanie wniosków, a także praktyczne umiejętności przydatne w życiu codziennym, np. bezpieczne i ekonomiczne użytkowanie domowych instalacji elektrycznych.

Uczniowie podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami. Wykorzystywane są wizualizacje, burza mózgów, metoda metaplanu, pogadanki, prezentacje multimedialne oraz, chyba najbardziej atrakcyjne dla gimnazjalistów, metody praktyczne. W ramach Dnia Dobrego Jedzenia uczestnicy zajęć poznawali warzywa mało znane i ich wartości odżywcze, a następnie samodzielnie przygotowywali sałatki warzywne. Na zakończenie odbyła się degustacja, wybór najlepszego dania oraz deklaracja wykonania ich w domu, bowiem każdy uczestnik na zakończenie otrzymał przepisy sałatek, które były przygotowane.

Zajęcia ICT (technologia informacyjno - komunikacyjna), to dla uczniów okazja zgłębienia wielu tajemnic internetu i wykorzystania komputera do rozwiązywania zadań z różnych przedmiotów szkolnych. Na pierwszych zajęciach komputerowych uczniowie wykonali prezentację multimedialną, dzięki której zaprezentowali się bliżej swoim rówieśnikom. Kolejne dokumentowały to, co uczniowie robili na innych zajęciach: skały i minerały występujące w naszej dzielnicy - materiały do tej pracy uczniowie zbierali i opracowali na zajęciach z geografii, robili również zdjęcia znalezionych kamieni, które zostaną wstawione do prezentacji. Wykonywali kartę do zielnika, która wymagała wiedzy i umiejętności z edycji tekstu w edytorze Word. Kolorowe, wydrukowane prace zostały połączone z kartkami zielnika wykonanymi na zajęciach z biologii.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, dlatego podczas zajęć uczniowie nadrabiają zaległości z pierwszej klasy, mają okazję poprawić oceny z przedmiotów szkolnych, a uczestnicy, po ponad dwóch miesiącach dodatkowej nauki, sami zauważają przyrost wiedzy. Na przykład na zajęciach z języka niemieckiego ćwiczone są różne sprawności językowe: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, reagowanie językowe, uczniowie uczą się wierszy, śpiewają piosenki. Przekazywana w ten sposób wiedza sprawia im wiele radości i przyjemności.

Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego mają na celu rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań. Uczniowie oglądają filmy o tematyce młodzieżowej, które są inspiracją do dyskusji i rozmów na ważne dla nich tematy (przyjaźń, miłość, uzależnienia, problemy szkolne, domowe). Bardzo ważne jest też wspieranie uczestników oraz wypracowanie z nimi sposobów rozwiązywania bieżących konfliktów i problemów dnia codziennego.

Największym powodzeniem, jak zwykle, cieszą się zajęcia sportowe. Chłopcy najchętniej grają w piłkę nożną i unihokeja, a dziewczęta w siatkówkę i koszykówkę. Niektórzy z nich umiejętności trenowane w czasie zajęć, mieli okazję wykorzystać w rozgrywkach dzielnicowych w unihokeju chłopców. Uczniowie próbują grać również w mniej popularne gry, jaką jest intercross, tchoukball.

Wszystkie prace i efekty działalności uczniów są dokumentowane poprzez plakaty, albumy, prezentacje multimedialne oraz fotografowane i umieszczane na stronie internetowej.

Zajęcia realizowane w ramach projektu cieszą się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów, którzy chętnie w nich uczestniczą. Dopytują się, co będą robić na kolejnych spotkaniach. A propozycje są interesujące. W planach jest wyjście do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu dokonania pomiarów meteorologicznych, na wiosnę na piknik z okazji Dnia Ziemi na Pola Mokotowskie, zajęcia w Centrum Nauki Kopernik.

Mamy nadzieję, że udział uczniów w tak atrakcyjnych zajęciach oraz zaangażowanie nauczycieli da jednym i drugim wiele satysfakcji oraz pozwoli naszym wychowankom nie tylko zagrać o sukces, ale osiągnąć sukces edukacyjny na miarę swoich możliwości.


JK
7987