Kombatanci uhonorowani

"To Wy, Szanowni Weterani, tworzyliście historię pisaną krwią we wrześniu 1939 roku na Westerplatte, w bitwach pod Mławą, Mokrą i nad Bzurą w obronie Lwowa, Grodna, Modlina i Warszawy oraz na dziesiątkach innych pół bitewnych. Różne były późniejsze drogi żołnierzy Września 1939 roku i ich następców w podjętej walce zbrojnej z okupantami, niektóre nazbyt tragiczne i to zarówno w obozach jenieckich, Katyniu, na drogach zsyłek syberyjskich czy do Kazachstanu. Jak i na ziemi ojczystej. Wszystkim, niezależnie od tragicznych doświadczeń, w działaniu przyświecał jeden cel – walka o wolną, niepodległą i sprawiedliwą Polskę. 72. rocznica wybuchu II wojny światowej jest pamięcią, przestrogą i ostrzeżeniem dla wszystkich, u których rodzą się myśli i plany wojennych podbojów... Z okazji naszego święta – Dnia Weterana – składam wszystkim Weteranom - Kombatantom serdeczne gratulacje oraz podziękowania za wasz trud, ofiarność i poświęcenie. Życzę wszystkim dobrego zdrowia, mało trosk, pomyślności i długich jeszcze lat spokojnego życia" – te słowa znalazły się w wypowiedzi przewodniczącego Społecznej Rady Kombatanckiej dzielnicy Praga Północ płk. Czesława Lewandowskiego na spotkaniu w Domu Kultury "Praga", rozpoczynającym obchody 72. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i Międzynarodowego Dnia Weterana.

W imieniu młodego pokolenia podziękowania i gratulacje, wraz z życzeniami zdrowia, szczęścia i radości z życia oraz pozytywnych niespodzianek, złożył burmistrz Pragi Północ Piotr Zalewski. List od marszałka Adama Struzika oraz podziękowania za bohaterską postawę, za patriotyzm, przekazał Tadeusz Samborski z Urzędu Marszałkowskiego. Ciepłe słowa, podziękowania i życzenia, skierowali do weteranów: posłanka Joanna Fabisiak i marszałek Marek Borowski.

Na spotkaniu wręczono przyznane na wniosek Społecznej Rady Kombatanckiej odznaczenia dla osób i instytucji, których działalność przyczynia się do utrwalania bohaterskich czynów z lat wojny 1939 - 1945, którzy propagują wiedzę historyczną i rozwijają różne formy patriotycznego wychowania młodego pokolenia.

Krzyżem Zwycięzcom 1945 roku uhonorowani zostali: Czesław Staniec, Władysław Olesiński, Barbara Kolińska, Jan Goldman, Tadeusz Olkowicz, Tadeusz Misiński, Maria Andrzejewska-Pocześniak, Henryk Kokosza, Leokadia Kłosowska, Jerzy Pawłowski Leszek Rylski, Jerzy Modrzewski, Mieczysław Wojdyga; Odznaką Czynu Frontowego 1. i 2. Armii WP: Marian Olejnik i Piotr Dzierżyc; Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskich Oddziałów Samoobrony – Józef Biestek; Odznaką Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych: Bożena Solicka, Małgorzata Staniak, Janusz Szajewski i Maria Róża Walc.

Na wniosek Społecznej Rady Kombatanckiej władze Pragi Północ uhonorowały weteranów - seniorów: Stanisława Judyckiego (100 lat) oraz 90-latków: Piotra Dzierżyca, Janinę Jackowską, Jadwigę Sitkiewicz i Amandę Jasińską. Pamiątkowymi plakietkami, rytymi w metalu, uhonorowano także Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Przychodnię Kombatancką przy Szpitalu Praskim oraz działaczy organizacji kombatanckich: Wiktora Sokólskiego, gen. dyw. Jerzego Modrzewskiego, Czesława Czarkowskiego, Mariannę Sygitowicz, Kazimierę Wojtczak, Krystynę Wasilewską, Michalinę Szefer, Jerzego Ingarowicza, Krzysztofa Mangela, Feliksa Walerycha, Alicję Stachecką, Danutę Orłowską, ks. Tomasza Nowaczka, Marię Jaskorzyńską, Irenę Tomasińską, Helenę Klimontowską i Bohdana Zawolskiego.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazję wrócić do nastrojów sprzed lat, dzięki Kapeli Praskiej. Panowie: Czesiek, Rysiek, Marek, Robert, Paweł i Zbyszek poruszyli serca piosenkami o walczącej Warszawie i kochanej Pradze.

O wydarzeniach z lat wojny przypominać będą kolejne uroczystości: 14 września o godz. 11. pod pomnikiem Kościuszkowców (67. rocznica wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy spod faszystowskiej okupacji przez I Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki) i 19 września o godz. 11 u zbiegu ulic: 11 Listopada i Inżynierskiej (67. rocznica Powstania Warszawskiego, udział w nim praskich oddziałów Armii Krajowej oraz ich rozwiązanie po zdobyciu Pragi przez wojska Frontu Wschodniego).


K.
5898