Nowy Azyl i CITES

Warszawskie ZOO ma 3042 podopiecznych: 434 ssaki, 1016 ptaków, 239 gadów, 385 płazów, 715 ryb i 253 bezkręgowce. Zainteresowanie nimi wykazało w roku 2911 ponad 720 tysięcy zwiedzających i nie rejestrowana grupa wchodzących bez biletu osób powyżej 70. roku życia i dzieci poniżej 3 lat. Trzeba też doliczyć bezpłatne wejścia dla dzieci podczas "Lata w mieście" i "Zimy w mieście".

W ubiegłym roku, dzięki dotacjom z Biura Ochrony Środowiska, zmodernizowano herpetarium, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska podpisano umowę na budowę nowego domu dla pokrzywdzonych przez los bocianów (50% sfinansuje WFOŚ, 50% - Fundacja "Panda"). Udało się uzyskać fundusze unijne na budowę dwóch nowych ośrodków: Azylu dla Ptaków i Centrum CITES - Azylu dla zwierząt z konfiskat.

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych, zwany Ptasim Azylem, działa w ZOO od 1998 roku. Dzięki unijnej dotacji placówka ta będzie mogła kontynuować działalność w warunkach zgodnych z przepisami, obowiązującymi w Unii Europejskiej. Na peryferiach Ogrodu Zoologicznego powstanie nowy Azyl dla Ptaków, odseparowany od zwierząt w ekspozycji. Będzie mógł przyjąć ok. 2,5 tysiąca ptaków 15 gatunków.

W sąsiedztwie Azylu dla Ptaków powstanie Centrum CITES - nowoczesny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, nielegalnie sprowadzonych i konfiskowanych przez celników, policję, straż miejską. W CITES znajdą się chronione egzotyczne zwierzęta: żółwie lądowe i wodne, duże węże - pytony, warany.

CITES usytuowany został w północnej części Ogrodu Zoologicznego, od ulicy Słomińskiego, na powierzchni 1000 m2. Budynek o pow. 220 m2 będzie jednokondygnacyjny z czterema wybiegami zewnętrznymi. Służby miejskie będą mogły tu dotrzeć bez przejeżdżania przez ZOO. Zaplanowane jest ogrzewane, otwierane przy pomocy kodu pomieszczenie, w którym strażnicy miejscy będą mogli o każdej porze zostawić zwierzęta, potrzebujące opieki.

Wartość projektu wynosi 3,7 mln złotych. Ponad 80% dofinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V "Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 10% wartości projektu sfinansuje Mazowiecki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 5% wartości całkowitej pochodzić będzie z budżetu m.st. Warszawy.

Uroczyste rozpoczęcie budowy CITES nastąpiło 27 października 2011 roku, zakończenie przewidziane jest w roku 2012.

K.

3947