XXII sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Zamiast relacji

Niestety, relacji z przebiegu sesji tym razem nie będzie. Po raz pierwszy w historii gazety nie otrzymaliśmy nagrania audio z przebiegu posiedzenia. Czasami, nie mogąc w sesji uczestniczyć, musieliśmy, jak w tym przypadku, występować o takie nagrania. Tymczasem Wydział Obsługi Rady, powołując się na ochronę danych osobowych, zaproponował nam jedynie możliwość wglądu do sporządzanego na podstawie zapisu audio protokołu, ale w terminie uniemożliwiającym sporządzenie relacji do tego numeru.

Nagrania z sesji i protokoły mają być udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicy Praga Północ po uprzednim wymazaniu z nich informacji wrażliwych (w świetle Ustawy o ochronie danych osobowych), ale dopiero po kolejnej sesji, podczas której nastąpi przyjęcie tego protokołu przez radnych. W takich sytuacjach informacja będzie więc docierać do mieszkańców z dużym opóźnieniem, a osoby nie mające dostępu do internetu, zwłaszcza starsze, będą jej całkowicie pozbawione.

Jednocześnie prostujemy informację podaną w relacji z pierwszej części XXII sesji, zamieszczoną w poprzednim numerze. W ostatecznej wersji stanowiska Rady Dzielnicy Praga Północ „w sprawie funkcjonowania i współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi” złagodzono opinię dotyczącą wystawy stałej i działalności muzeum, wykreślając zdanie: „Przez wiele środowisk uznawana jest ona za błędną, a przez to nieinteresującą. Wydaje się również, że Muzeum Warszawskiej Pragi zamiast koncentrować się na przedstawianiu dziejów naszej Dzielnicy stało się klubem dyskusyjnym.” W przyjętym przez radnych stanowisku czytamy natomiast: „W ocenie mieszkańców dzielnicy Muzeum Warszawskiej Pragi nie spełniło ich nadziei o placówce, która godnie będzie reprezentować historię i tożsamość tej części Warszawy. Wystawa stała Muzeum pomija wiele faktów, przez co historia prawego brzegu Warszawy staje się nieczytelna i uboga. Rada Dzielnicy Praga-Północ wyraża zaniepokojenie głosami mieszkańców, wskazuje też konieczność zwiększenia aktywności muzeum w kulturalną aktywność dzielnicy.”

Kr.