Czas na „Porozumienie dla Pragi”

O wyborach do Rady Dzielnicy Praga Północ rozmawiamy z Krzysztofem Michalskim, Ewą Ziajkowską i Piotrem Stryczyńskim, liderami list Komitetu Wyborczego „Porozumienie dla Pragi”.

Dlaczego zdecydowaliście się na start w tegorocznych wyborach?

Nasza decyzja to efekt wieloletnich obserwacji działania północnopraskiego samorządu. Mamy dość sporów i braku odpowiedniego zainteresowania sprawami nas, mieszkańców, ze strony sporej części dotychczasowych reprezentantów (Michalski). Kandydujemy, bo uważamy, że Praga Północ – ta wyjątkowa część Warszawy – zasługuje na lepsze traktowanie i mądrzejsze zarządzanie (Ziajkowska). Jesteśmy mieszkańcami Pragi, od dawna zaangażowanymi w sprawy ważne dla dzielnicy. Chcemy wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenia wypływające z działalności zawodowej i społecznej na Pradze (Stryczyński).

Czym jest „Porozumienie dla Pragi”?

„Porozumienie dla Pragi” to nie tylko stowarzyszenie, to zarazem nazwa komitetu wyborczego naszej organizacji. To szersza forma współpracy, którą w gronie mieszkańców i praskich społeczników realizujemy od wielu lat, choćby w ramach społecznych „Urodzin Pragi”, wspólnych imprez kulturalnych, czy akcji sprzątania naszej dzielnicy. Z tej pracy w sferze społecznej, kulturalnej, historycznej, przestrzeni publicznych czy samorządności znamy się i nawzajem cenimy. Uważamy, że razem możemy więcej (Michalski). Do startu w wyborach udało nam się zachęcić również osoby, które formalnie nie są członkami stowarzyszenia, ale znane są z zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności. To liderzy wspólnot mieszkaniowych, osoby zaangażowane w poprawę sytuacji mieszkaniowej lokatorów komunalnych, animatorzy kultury, pedagodzy, którzy od lat pracują z mieszkańcami Pragi. Łączy nas działanie i miejsce, w którym mieszkamy (Ziajkowska).

Jaki jest Wasz Plan dla Pragi?

Nasz program to wynik wielu lat pracy i rozmów z mieszkańcami, wniosków z lokalnych, ale też i ogólnokrajowych doświadczeń. Program jest wynikiem naszych obserwacji i frustracji, ale też marzeń i wiary w to, że może być lepiej. Marzy nam się Praga bezpieczna i otwarta na rożność, zadbana, zielona, odnowiona, ale tak, żeby nie straciła swojego wyjątkowego charakteru. Chcemy, żeby była dobrze i uczciwie zarządzana (Ziajkowska). Ważne jest dla nas wsparcie praskich placówek edukacyjnych i podnoszenie poziomu edukacji, likwidowanie barier architektonicznych i zachęcanie mieszkańców do angażowania się w sprawy dzielnicy. Będziemy dążyć do poprawy sytuacji mieszkaniowej, przyspieszenia podłączeń budynków do centralnego ogrzewania i otoczenia opieką praskich zabytków (Stryczyński). Pełna wersja naszego programu dostępna jest na stronie internetowej www.porozumieniedlapragi.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nim i komentowania. Każdy głos jest cenny dla nas i dla Pragi (Michalski).

TS